مُرپهي تُون (باهاما) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مُرپهي تُون

26° 33 N -77° 6 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
15:28:09
0
75 %
4.78 m/s
E
1016 hPa
overcast clouds
86
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:58
13:00
19:01
20:18
امروز
+29 °C
24 سپتامبر
0.49
76 %
5.99 m/s
E
1016 hPa
light rain
63 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:58
13:00
19:01
20:18
فردا
+29 °C
25 سپتامبر
7
78 %
6.09 m/s
ESE
1018 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+28 °C
06:58
12:59
19:00
20:17
سهشنبه
+28 °C
26 سپتامبر
16.09
74 %
7.38 m/s
NE
1016 hPa
moderate rain
92 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+28 °C
06:59
12:59
18:59
20:16
چهار شنبه
+27 °C
27 سپتامبر
12.19
80 %
6.04 m/s
E
1015 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+29 °C
+28 °C
06:59
12:59
18:58
20:15
پنج شنبه
+28 °C
28 سپتامبر
19.22
81 %
6.94 m/s
ESE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
06:59
12:58
18:57
20:14
جمعه
+28 °C
29 سپتامبر
5.91
74 %
5.05 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
07:00
12:58
18:56
20:13
شنبه
+27 °C
30 سپتامبر
40
77 %
6.78 m/s
ENE
1014 hPa
moderate rain
87 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
07:00
12:58
18:55
20:12
یکشنبه
+27 °C
1 اکتبر
5.71
72 %
8.64 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
41 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
07:01
12:57
18:54
20:10
دوشنبه
+26 °C
2 اکتبر
0.87
66 %
6.14 m/s
NW
1011 hPa
light rain
2 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
07:01
12:57
18:53
20:09
سهشنبه
+28 °C
3 اکتبر
8.85
66 %
9.38 m/s
W
1010 hPa
light rain
6 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
07:02
12:57
18:52
20:08
چهار شنبه
+28 °C
4 اکتبر
4.35
71 %
6.91 m/s
W
1013 hPa
light rain
5 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
07:02
12:56
18:50
20:07
پنج شنبه
+28 °C
5 اکتبر
1.99
70 %
4.41 m/s
NW
1016 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
07:03
12:56
18:49
20:06
جمعه
+27 °C
6 اکتبر
0
64 %
2.12 m/s
NNE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
07:03
12:56
18:48
20:05
شنبه
+27 °C
7 اکتبر
0
68 %
4.36 m/s
ENE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
07:04
12:55
18:47
20:04
یکشنبه
+27 °C
8 اکتبر
1.04
66 %
5.35 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
98 %
+27 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
07:04
12:55
18:46
20:03
دوشنبه
+28 °C
9 اکتبر
11.5
70 %
7.17 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
99 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
07:05
12:55
18:45
20:02
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+29 °C
06:58
صبح
+28 °C
13:00
روز
+29 °C
19:01
شب
+29 °C
20:18
شب
+29 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 4.78 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 86

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مُرپهي تُون -04:00
15:09:10
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...