پیش بینی آب و هوا در وِلسُن سِتي

26° 22 N -77° 2 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
21:58:49
0
70 %
4.9 m/s
ESE
1020 hPa
scattered clouds
38
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:37
13:13
19:50
21:14
دیروز
+29 °C
6 اوت
2.56
67 %
7.84 m/s
E
1020 hPa
light rain
94 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:36
13:13
19:51
21:14
امروز
+30 °C
7 اوت
1.69
68 %
6.74 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
25 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:37
13:13
19:50
21:14
فردا
+30 °C
8 اوت
0.45
70 %
6.87 m/s
ESE
1021 hPa
light rain
5 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:37
13:13
19:49
21:13
سهشنبه
+30 °C
9 اوت
0
66 %
6.29 m/s
E
1021 hPa
scattered clouds
31 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:38
13:13
19:48
21:12
چهار شنبه
+30 °C
10 اوت
0
65 %
5.34 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:38
13:13
19:48
21:10
پنج شنبه
+29 °C
11 اوت
0.75
66 %
3.19 m/s
SSE
1017 hPa
light rain
63 %
+29 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:39
13:13
19:47
21:09
جمعه
+29 °C
12 اوت
1.4
64 %
4.21 m/s
S
1015 hPa
light rain
41 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:39
13:12
19:46
21:08
شنبه
+29 °C
13 اوت
5.25
64 %
5.07 m/s
SE
1016 hPa
light rain
74 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:40
13:12
19:45
21:07
یکشنبه
+28 °C
14 اوت
12.09
74 %
7.5 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+28 °C
+27 °C
+28 °C
06:40
13:12
19:44
21:06
دوشنبه
+28 °C
15 اوت
20.72
67 %
9.06 m/s
SSE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:40
13:12
19:43
21:05
سهشنبه
+30 °C
16 اوت
2.69
64 %
5.87 m/s
SSE
1016 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:41
13:12
19:42
21:04
چهار شنبه
+29 °C
17 اوت
3.08
68 %
4.66 m/s
SSE
1017 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+29 °C
06:41
13:11
19:42
21:03
پنج شنبه
+30 °C
18 اوت
1.87
69 %
5.9 m/s
SE
1016 hPa
light rain
78 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:42
13:11
19:41
21:02
جمعه
+30 °C
19 اوت
6.92
66 %
6.4 m/s
SE
1017 hPa
light rain
57 %
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:42
13:11
19:40
21:01
شنبه
+30 °C
20 اوت
1.62
65 %
6.83 m/s
SE
1017 hPa
light rain
23 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:43
13:11
19:39
21:00
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
6.28
72 %
4.5 m/s
SSW
1017 hPa
light rain
99 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:43
13:10
19:38
20:58
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+28 °C
06:37
صبح
+28 °C
13:13
روز
+29 °C
19:50
شب
+29 °C
21:14
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 70 %

سرعت باد 4.9 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 38

فشار 1020 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
وِلسُن سِتي -04:00
21:08:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...