پیش بینی آب و هوا در ڤِنسِنت تُون

26° 40 N -78° 57 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
20:23:06
0
71 %
5.49 m/s
E
1019 hPa
overcast clouds
100
+29 °C
+28 °C
+27 °C
+29 °C
06:44
13:21
19:58
21:22
دیروز
+29 °C
6 اوت
5.33
70 %
8.23 m/s
E
1020 hPa
moderate rain
78 %
+29 °C
+28 °C
+27 °C
+29 °C
06:43
13:21
19:59
21:23
امروز
+29 °C
7 اوت
1.82
72 %
6.89 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
95 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:44
13:21
19:58
21:22
فردا
+29 °C
8 اوت
2.24
75 %
7.28 m/s
SE
1020 hPa
light rain
34 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+29 °C
06:44
13:21
19:57
21:21
سهشنبه
+29 °C
9 اوت
0.33
72 %
6.94 m/s
SE
1021 hPa
light rain
89 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+29 °C
06:45
13:21
19:56
21:20
چهار شنبه
+29 °C
10 اوت
0.58
71 %
4.81 m/s
ENE
1019 hPa
light rain
65 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:45
13:20
19:56
21:19
پنج شنبه
+28 °C
11 اوت
0
70 %
5.31 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
95 %
+28 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:46
13:20
19:55
21:18
جمعه
+28 °C
12 اوت
0.98
69 %
5.48 m/s
SSW
1016 hPa
light rain
37 %
+28 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:46
13:20
19:54
21:17
شنبه
+29 °C
13 اوت
2.41
69 %
5.77 m/s
SE
1016 hPa
light rain
92 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:47
13:20
19:53
21:16
یکشنبه
+28 °C
14 اوت
9.89
74 %
7.31 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
37 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+28 °C
06:47
13:20
19:52
21:15
دوشنبه
+29 °C
15 اوت
7.08
69 %
7 m/s
SSE
1015 hPa
light rain
97 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:48
13:20
19:51
21:14
سهشنبه
+28 °C
16 اوت
1.65
71 %
4.39 m/s
S
1016 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:48
13:19
19:50
21:12
چهار شنبه
+29 °C
17 اوت
0.73
70 %
5.48 m/s
SSE
1016 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:49
13:19
19:50
21:11
پنج شنبه
+29 °C
18 اوت
1.74
69 %
5.4 m/s
S
1017 hPa
light rain
17 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+29 °C
06:49
13:19
19:49
21:10
جمعه
+29 °C
19 اوت
2.51
70 %
6.35 m/s
SE
1017 hPa
light rain
81 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+29 °C
06:50
13:19
19:48
21:09
شنبه
+29 °C
20 اوت
12.9
75 %
8.38 m/s
SE
1018 hPa
moderate rain
25 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:50
13:18
19:47
21:08
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
0.95
74 %
9.32 m/s
SE
1020 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+29 °C
06:51
13:18
19:46
21:07
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+27 °C
06:44
صبح
+29 °C
13:21
روز
+29 °C
19:58
شب
+27 °C
21:22
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 71 %

سرعت باد 5.49 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 100

فشار 1019 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ڤِنسِنت تُون -04:00
20:08:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...