سكُتتس هِلل (برمودا) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در سكُتتس هِلل

32° 17.833 N -64° 51.934 W
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
17:42:43
0
70 %
5.14 m/s
ESE
1031 hPa
overcast clouds
100
+14 °C
+18 °C
+15 °C
+13 °C
07:10
12:33
17:56
19:19
امروز
+14 °C
4 فوریه
0
62 %
9.45 m/s
SE
1035 hPa
overcast clouds
100 %
+14 °C
+18 °C
+15 °C
+13 °C
07:10
12:33
17:56
19:19
فردا
+20 °C
5 فوریه
10.23
88 %
22.54 m/s
SW
1017 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+19 °C
+20 °C
+20 °C
07:09
12:33
17:57
19:20
دوشنبه
+17 °C
6 فوریه
0.33
63 %
16.65 m/s
WNW
1021 hPa
light rain
90 %
+17 °C
+17 °C
+17 °C
+17 °C
07:08
12:33
17:58
19:21
سهشنبه
+17 °C
7 فوریه
0
65 %
10.8 m/s
NNW
1027 hPa
scattered clouds
37 %
+17 °C
+18 °C
+17 °C
+17 °C
07:08
12:33
17:59
19:22
چهار شنبه
+18 °C
8 فوریه
0
57 %
4.8 m/s
NW
1029 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+18 °C
+18 °C
+18 °C
07:07
12:33
17:59
19:22
پنج شنبه
+18 °C
9 فوریه
0
65 %
6.41 m/s
SSW
1027 hPa
few clouds
13 %
+18 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
07:06
12:33
18:00
19:23
جمعه
+20 °C
10 فوریه
0.39
76 %
16.18 m/s
SSW
1020 hPa
light rain
100 %
+20 °C
+21 °C
+21 °C
+20 °C
07:05
12:33
18:01
19:24
شنبه
+16 °C
11 فوریه
5.35
63 %
15.47 m/s
W
1021 hPa
moderate rain
68 %
+16 °C
+17 °C
+17 °C
+17 °C
07:04
12:33
18:02
19:25
یکشنبه
+17 °C
12 فوریه
0
58 %
5.1 m/s
N
1030 hPa
few clouds
11 %
+17 °C
+17 °C
+17 °C
+17 °C
07:03
12:33
18:03
19:25
دوشنبه
+18 °C
13 فوریه
0
63 %
5.09 m/s
SE
1032 hPa
broken clouds
69 %
+18 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
07:02
12:33
18:04
19:26
سهشنبه
+19 °C
14 فوریه
0
66 %
6.54 m/s
SSW
1031 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+20 °C
+20 °C
+19 °C
07:01
12:33
18:05
19:27
چهار شنبه
+21 °C
15 فوریه
0.41
77 %
9.75 m/s
W
1023 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+18 °C
+20 °C
+20 °C
07:00
12:33
18:06
19:28
پنج شنبه
+18 °C
16 فوریه
0
61 %
5.74 m/s
NNE
1026 hPa
broken clouds
60 %
+18 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
06:59
12:33
18:06
19:29
جمعه
+19 °C
17 فوریه
0.53
71 %
7.94 m/s
W
1024 hPa
light rain
10 %
+19 °C
+20 °C
+20 °C
+19 °C
06:58
12:33
18:07
19:29
شنبه
+19 °C
18 فوریه
4.93
89 %
12.05 m/s
WSW
1023 hPa
moderate rain
100 %
+19 °C
+20 °C
+20 °C
+19 °C
06:57
12:33
18:08
19:30
یکشنبه
+16 °C
19 فوریه
5.68
70 %
19.85 m/s
N
1026 hPa
moderate rain
100 %
+16 °C
+15 °C
+15 °C
+17 °C
06:56
12:33
18:09
19:31
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+15 °C
07:10
صبح
+13 °C
12:33
روز
+14 °C
17:56
شب
+15 °C
19:19
شب
+18 °C
میزان بارش 0

رطوبت 70 %

سرعت باد 5.14 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1031 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سكُتتس هِلل -04:00
17:02:43
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...