آواروآ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در آواروآ

-21° 12.467 S -159° 46.5 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
10:35:13
0
89 %
6.17 m/s
ENE
1013 hPa
scattered clouds
40
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:24
12:53
19:22
20:41
امروز
+27 °C
4 فوریه
2.32
87 %
8 m/s
NE
1013 hPa
light rain
51 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:24
12:53
19:22
20:41
فردا
+26 °C
5 فوریه
0.36
80 %
6.61 m/s
NE
1014 hPa
light rain
97 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:24
12:53
19:21
20:40
دوشنبه
+26 °C
6 فوریه
0.61
80 %
5.34 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
99 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:25
12:53
19:21
20:39
سهشنبه
+26 °C
7 فوریه
1.28
79 %
4.42 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
14 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:25
12:53
19:20
20:39
چهار شنبه
+26 °C
8 فوریه
2.12
78 %
4.12 m/s
E
1012 hPa
light rain
45 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:26
12:53
19:20
20:38
پنج شنبه
+26 °C
9 فوریه
4.99
74 %
4.4 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:26
12:53
19:19
20:37
جمعه
+26 °C
10 فوریه
6.92
75 %
8.48 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+25 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:19
20:37
شنبه
+26 °C
11 فوریه
0
73 %
6.56 m/s
ENE
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:28
12:53
19:18
20:36
یکشنبه
+26 °C
12 فوریه
0.54
82 %
5.39 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:28
12:53
19:17
20:35
دوشنبه
+27 °C
13 فوریه
2.32
80 %
5.27 m/s
NE
1012 hPa
light rain
90 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:29
12:53
19:17
20:34
سهشنبه
+27 °C
14 فوریه
2.08
82 %
5.44 m/s
E
1014 hPa
light rain
98 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:29
12:53
19:16
20:33
چهار شنبه
+27 °C
15 فوریه
0.54
79 %
6.64 m/s
E
1014 hPa
light rain
22 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:30
12:53
19:16
20:33
پنج شنبه
+26 °C
16 فوریه
0.11
80 %
6.15 m/s
E
1015 hPa
light rain
28 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:30
12:53
19:15
20:32
جمعه
+26 °C
17 فوریه
0.34
79 %
5.24 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
20 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:31
12:52
19:14
20:31
شنبه
+26 °C
18 فوریه
0.74
77 %
4.11 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
23 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:31
12:52
19:14
20:30
یکشنبه
+26 °C
19 فوریه
1.16
78 %
3.99 m/s
NE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:32
12:52
19:13
20:29
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+27 °C
06:24
صبح
+26 °C
12:53
روز
+27 °C
19:22
شب
+27 °C
20:41
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 40

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
آواروآ -10:00
10:02:13
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...