مُرِ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مُرِ

-21° 15.4 S -159° 43.916 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
10:11:02
0
89 %
5.66 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
75
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:23
12:52
19:21
20:41
امروز
+26 °C
4 فوریه
2.8
86 %
8.02 m/s
NE
1013 hPa
light rain
81 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:23
12:52
19:21
20:41
فردا
+25 °C
5 فوریه
0.4
81 %
6.36 m/s
NE
1014 hPa
light rain
74 %
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:24
12:52
19:21
20:40
دوشنبه
+25 °C
6 فوریه
3.81
79 %
5.46 m/s
ENE
1014 hPa
moderate rain
99 %
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:25
12:53
19:21
20:39
سهشنبه
+25 °C
7 فوریه
1.4
81 %
5.11 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
17 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:25
12:53
19:20
20:39
چهار شنبه
+25 °C
8 فوریه
1.09
76 %
4.89 m/s
E
1012 hPa
light rain
67 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:26
12:53
19:20
20:38
پنج شنبه
+25 °C
9 فوریه
4.16
77 %
5.25 m/s
NE
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+25 °C
+24 °C
+25 °C
06:26
12:53
19:19
20:37
جمعه
+24 °C
10 فوریه
9.25
76 %
7.87 m/s
ENE
1012 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:27
12:53
19:18
20:36
شنبه
+25 °C
11 فوریه
6.11
73 %
7.92 m/s
NE
1013 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:27
12:53
19:18
20:36
یکشنبه
+25 °C
12 فوریه
1.83
80 %
4.95 m/s
NE
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:28
12:53
19:17
20:35
دوشنبه
+25 °C
13 فوریه
9.23
81 %
3.83 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+26 °C
+25 °C
+25 °C
06:28
12:53
19:17
20:34
سهشنبه
+26 °C
14 فوریه
2.66
79 %
4.81 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
81 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:29
12:53
19:16
20:33
چهار شنبه
+26 °C
15 فوریه
1.74
83 %
5.89 m/s
E
1014 hPa
light rain
58 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:29
12:52
19:15
20:33
پنج شنبه
+25 °C
16 فوریه
0
82 %
7.13 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
8 %
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:30
12:52
19:15
20:32
جمعه
+25 °C
17 فوریه
0
77 %
7.77 m/s
ESE
1014 hPa
few clouds
20 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:30
12:52
19:14
20:31
شنبه
+25 °C
18 فوریه
1.38
79 %
6.05 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
43 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:31
12:52
19:13
20:30
یکشنبه
+25 °C
19 فوریه
0
82 %
5.33 m/s
E
1014 hPa
scattered clouds
28 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:31
12:52
19:13
20:29
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+26 °C
06:23
صبح
+25 °C
12:52
روز
+26 °C
19:21
شب
+26 °C
20:41
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مُرِ -10:00
10:02:03
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...