ُمُكَ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در ُمُكَ

-8° 58.9 S -158° 3.634 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
11:07:26
0
75 %
6.42 m/s
ENE
1014 hPa
few clouds
17
+27 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:32
12:46
19:00
20:13
امروز
+27 °C
4 فوریه
3.07
74 %
7.42 m/s
ENE
1014 hPa
moderate rain
17 %
+27 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:32
12:46
19:00
20:13
فردا
+27 °C
5 فوریه
0.75
75 %
7.97 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
10 %
+27 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
06:32
12:46
18:59
20:12
دوشنبه
+27 °C
6 فوریه
0.87
76 %
5.95 m/s
E
1012 hPa
light rain
12 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:32
12:46
18:59
20:12
سهشنبه
+27 °C
7 فوریه
3.46
72 %
5.79 m/s
E
1013 hPa
light rain
15 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:33
12:46
18:59
20:12
چهار شنبه
+27 °C
8 فوریه
0.48
76 %
6.76 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
26 %
+27 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
06:33
12:46
18:59
20:11
پنج شنبه
+28 °C
9 فوریه
0.38
76 %
8.06 m/s
E
1011 hPa
light rain
15 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:33
12:46
18:59
20:11
جمعه
+27 °C
10 فوریه
2.35
77 %
7.28 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
95 %
+27 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:33
12:46
18:58
20:11
شنبه
+28 °C
11 فوریه
6.23
77 %
7.32 m/s
E
1011 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+28 °C
06:34
12:46
18:58
20:10
یکشنبه
+28 °C
12 فوریه
4.8
76 %
6.41 m/s
E
1011 hPa
light rain
84 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:34
12:46
18:58
20:10
دوشنبه
+27 °C
13 فوریه
4.85
77 %
6.62 m/s
E
1011 hPa
light rain
34 %
+27 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:34
12:46
18:58
20:10
سهشنبه
+28 °C
14 فوریه
2.09
76 %
7.57 m/s
E
1012 hPa
light rain
10 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:34
12:46
18:57
20:09
چهار شنبه
+27 °C
15 فوریه
3.66
77 %
7.7 m/s
E
1013 hPa
light rain
20 %
+27 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:34
12:46
18:57
20:09
پنج شنبه
+28 °C
16 فوریه
4.4
78 %
6.84 m/s
E
1013 hPa
light rain
51 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:35
12:46
18:57
20:08
جمعه
+28 °C
17 فوریه
4.97
77 %
6.09 m/s
ESE
1011 hPa
moderate rain
27 %
+28 °C
+28 °C
+27 °C
+27 °C
06:35
12:46
18:56
20:08
شنبه
+28 °C
18 فوریه
3.27
75 %
4.8 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
13 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:35
12:46
18:56
20:07
یکشنبه
+28 °C
19 فوریه
0.53
70 %
5.55 m/s
E
1012 hPa
light rain
10 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:35
12:45
18:56
20:07
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+27 °C
06:32
صبح
+27 °C
12:46
روز
+27 °C
19:00
شب
+28 °C
20:13
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 6.42 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 17

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُمُكَ -10:00
11:02:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...