رُِرُِ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در رُِرُِ

-18° 52.016 S -159° 48.067 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
10:12:27
0.27 1h
89 %
5.66 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
75
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:19
20:36
امروز
+26 °C
4 فوریه
3.03
86 %
7.89 m/s
NE
1013 hPa
light rain
77 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:19
20:36
فردا
+26 °C
5 فوریه
0.82
81 %
5.81 m/s
NE
1014 hPa
light rain
67 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:18
20:36
دوشنبه
+26 °C
6 فوریه
0.88
79 %
5.25 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
91 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:28
12:53
19:18
20:35
سهشنبه
+26 °C
7 فوریه
1.25
79 %
5 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
9 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:28
12:53
19:17
20:34
چهار شنبه
+26 °C
8 فوریه
1.01
76 %
4.85 m/s
E
1012 hPa
light rain
25 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:29
12:53
19:17
20:34
پنج شنبه
+25 °C
9 فوریه
12.32
78 %
4.55 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+26 °C
+25 °C
+25 °C
06:29
12:53
19:16
20:33
جمعه
+26 °C
10 فوریه
9.63
75 %
7.63 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
06:30
12:53
19:16
20:32
شنبه
+25 °C
11 فوریه
9.26
78 %
7.67 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:30
12:53
19:15
20:32
یکشنبه
+26 °C
12 فوریه
1.76
80 %
4.97 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:31
12:53
19:15
20:31
دوشنبه
+26 °C
13 فوریه
9.75
81 %
3.63 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:31
12:53
19:14
20:30
سهشنبه
+26 °C
14 فوریه
2.2
78 %
4.72 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
83 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:32
12:53
19:14
20:30
چهار شنبه
+26 °C
15 فوریه
2.33
83 %
5.79 m/s
NE
1014 hPa
light rain
62 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:32
12:53
19:13
20:29
پنج شنبه
+26 °C
16 فوریه
0.13
82 %
7.14 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
0 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:33
12:53
19:13
20:28
جمعه
+26 °C
17 فوریه
0.25
76 %
7.93 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
9 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:53
19:12
20:28
شنبه
+26 °C
18 فوریه
3
80 %
6.28 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
40 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:52
19:12
20:27
یکشنبه
+26 °C
19 فوریه
0.69
81 %
5.55 m/s
E
1014 hPa
light rain
32 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:34
12:52
19:11
20:26
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+27 °C
06:27
صبح
+26 °C
12:53
روز
+26 °C
19:19
شب
+26 °C
20:36
شب
+26 °C
میزان بارش 0.27 1h

رطوبت 89 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
رُِرُِ -10:00
10:02:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...