تِنگَتَنگِ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در تِنگَتَنگِ

-19° 59.95 S -158° 6.934 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
09:35:02
0
77 %
5.55 m/s
NE
1014 hPa
overcast clouds
100
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:19
12:46
19:13
20:32
امروز
+27 °C
4 فوریه
0.24
76 %
7.04 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
94 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:19
12:46
19:13
20:32
فردا
+27 °C
5 فوریه
3.2
78 %
5.36 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
63 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:19
12:46
19:13
20:31
دوشنبه
+27 °C
6 فوریه
0.11
77 %
5.7 m/s
E
1014 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:20
12:46
19:12
20:30
سهشنبه
+26 °C
7 فوریه
0.41
77 %
4.87 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
22 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:20
12:46
19:12
20:30
چهار شنبه
+26 °C
8 فوریه
3.42
75 %
5.08 m/s
E
1012 hPa
light rain
9 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:21
12:46
19:12
20:29
پنج شنبه
+26 °C
9 فوریه
5.41
76 %
4.35 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:21
12:46
19:11
20:28
جمعه
+26 °C
10 فوریه
2.52
77 %
7.1 m/s
E
1013 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+27 °C
+26 °C
+26 °C
06:22
12:46
19:11
20:28
شنبه
+26 °C
11 فوریه
7.94
73 %
7.34 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:22
12:46
19:10
20:27
یکشنبه
+27 °C
12 فوریه
7.47
81 %
5.91 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
99 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:23
12:46
19:09
20:26
دوشنبه
+27 °C
13 فوریه
3.41
80 %
4.7 m/s
NE
1012 hPa
light rain
93 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:23
12:46
19:09
20:26
سهشنبه
+27 °C
14 فوریه
3.55
80 %
5.46 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
53 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:24
12:46
19:08
20:25
چهار شنبه
+27 °C
15 فوریه
1.2
80 %
6.62 m/s
E
1014 hPa
light rain
7 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:24
12:46
19:08
20:24
پنج شنبه
+27 °C
16 فوریه
2.71
79 %
8.35 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
1 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:25
12:46
19:07
20:23
جمعه
+27 °C
17 فوریه
1.88
75 %
7.75 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
17 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:25
12:46
19:06
20:22
شنبه
+27 °C
18 فوریه
4.37
79 %
5.89 m/s
E
1012 hPa
light rain
41 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:26
12:46
19:06
20:22
یکشنبه
+27 °C
19 فوریه
3.47
80 %
5.32 m/s
E
1014 hPa
light rain
82 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:26
12:46
19:05
20:21
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+27 °C
06:19
صبح
+26 °C
12:46
روز
+27 °C
19:13
شب
+27 °C
20:32
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 5.55 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 100

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِنگَتَنگِ -10:00
09:02:00
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...