تُكَُ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در تُكَُ

-10° 22.585 S -161° 0.723 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
10:55:38
0
75 %
10.69 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
99
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
06:31
12:35
18:39
19:49
امروز
+25 °C
24 سپتامبر
0.65
76 %
11.02 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
95 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
06:31
12:35
18:39
19:49
فردا
+24 °C
25 سپتامبر
0.18
72 %
10.06 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
95 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:30
12:35
18:39
19:49
سهشنبه
+24 °C
26 سپتامبر
0
79 %
7.93 m/s
ESE
1013 hPa
broken clouds
75 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:30
12:34
18:39
19:49
چهار شنبه
+25 °C
27 سپتامبر
0.51
83 %
7.14 m/s
SE
1011 hPa
light rain
56 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:29
12:34
18:39
19:49
پنج شنبه
+25 °C
28 سپتامبر
0.68
81 %
7.47 m/s
E
1011 hPa
light rain
50 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:28
12:34
18:39
19:49
جمعه
+25 °C
29 سپتامبر
1.63
82 %
7.58 m/s
E
1011 hPa
light rain
23 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:28
12:33
18:39
19:49
شنبه
+25 °C
30 سپتامبر
1.42
79 %
9.05 m/s
SE
1013 hPa
light rain
55 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:27
12:33
18:39
19:49
یکشنبه
+25 °C
1 اکتبر
0.92
79 %
11.21 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
50 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:27
12:33
18:39
19:49
دوشنبه
+25 °C
2 اکتبر
1.89
80 %
10.38 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
24 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:26
12:33
18:39
19:49
سهشنبه
+25 °C
3 اکتبر
4.68
81 %
8.69 m/s
E
1009 hPa
light rain
72 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:25
12:32
18:39
19:49
چهار شنبه
+26 °C
4 اکتبر
6.42
84 %
6.75 m/s
NNE
1009 hPa
light rain
98 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:25
12:32
18:39
19:49
پنج شنبه
+25 °C
5 اکتبر
1.53
81 %
6.75 m/s
SE
1012 hPa
light rain
67 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:24
12:32
18:39
19:49
جمعه
+25 °C
6 اکتبر
1.73
83 %
9.57 m/s
SE
1013 hPa
light rain
79 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:24
12:31
18:39
19:49
شنبه
+25 °C
7 اکتبر
2.24
84 %
9.47 m/s
SE
1012 hPa
light rain
66 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:23
12:31
18:39
19:49
یکشنبه
+25 °C
8 اکتبر
5.29
85 %
9 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
92 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:23
12:31
18:39
19:49
دوشنبه
+25 °C
9 اکتبر
2.85
84 %
8.43 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
89 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:22
12:30
18:39
19:50
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+25 °C
06:31
صبح
+25 °C
12:35
روز
+25 °C
18:39
شب
+24 °C
19:49
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 10.69 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 99

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُكَُ -10:00
10:09:39
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...