ڤَِپَِ (جزایر کوک) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در ڤَِپَِ

-18° 52.283 S -159° 46.867 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
11:10:54
0
83 %
6.17 m/s
ENE
1013 hPa
broken clouds
75
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:19
20:36
امروز
+27 °C
4 فوریه
2.35
82 %
7.99 m/s
NE
1013 hPa
light rain
80 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:19
20:36
فردا
+26 °C
5 فوریه
0.65
80 %
6.57 m/s
NE
1014 hPa
light rain
95 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:27
12:53
19:18
20:35
دوشنبه
+26 °C
6 فوریه
1.03
80 %
5.3 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
98 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:28
12:53
19:18
20:35
سهشنبه
+26 °C
7 فوریه
1.23
79 %
4.38 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
13 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:28
12:53
19:17
20:34
چهار شنبه
+26 °C
8 فوریه
1.94
78 %
4.14 m/s
E
1012 hPa
light rain
50 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:29
12:53
19:17
20:34
پنج شنبه
+26 °C
9 فوریه
4.88
75 %
4.31 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:29
12:53
19:16
20:33
جمعه
+25 °C
10 فوریه
6.88
75 %
8.38 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+26 °C
+25 °C
+25 °C
06:30
12:53
19:16
20:32
شنبه
+26 °C
11 فوریه
0
74 %
6.55 m/s
ENE
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:30
12:53
19:15
20:32
یکشنبه
+26 °C
12 فوریه
0.66
82 %
5.4 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:31
12:53
19:15
20:31
دوشنبه
+26 °C
13 فوریه
2.42
80 %
5.27 m/s
NE
1012 hPa
light rain
92 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:31
12:53
19:14
20:30
سهشنبه
+26 °C
14 فوریه
2.14
82 %
5.45 m/s
E
1014 hPa
light rain
98 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:32
12:53
19:14
20:30
چهار شنبه
+26 °C
15 فوریه
0.58
79 %
6.61 m/s
E
1014 hPa
light rain
20 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:32
12:53
19:13
20:29
پنج شنبه
+26 °C
16 فوریه
0.1
80 %
6.12 m/s
E
1015 hPa
light rain
26 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:32
12:53
19:13
20:28
جمعه
+26 °C
17 فوریه
0.38
79 %
5.24 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
19 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:52
19:12
20:27
شنبه
+26 °C
18 فوریه
0.68
77 %
4.14 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
22 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:33
12:52
19:11
20:27
یکشنبه
+26 °C
19 فوریه
1.14
78 %
4.01 m/s
NE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:34
12:52
19:11
20:26
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+28 °C
06:27
صبح
+26 °C
12:53
روز
+27 °C
19:19
شب
+26 °C
20:36
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ڤَِپَِ -10:00
11:02:55
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...