پیش بینی آب و هوا در بِجُكَل

18° 53.699 N -70° 24.887 W
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
03:53:17
0
97 %
1.08 m/s
NNW
1020 hPa
broken clouds
61
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
07:15
12:55
18:35
19:50
امروز
+27 °C
1 فوریه
0.96
45 %
2.92 m/s
E
1022 hPa
light rain
7 %
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
07:15
12:55
18:35
19:50
فردا
+28 °C
2 فوریه
0
47 %
3.26 m/s
E
1020 hPa
few clouds
16 %
+28 °C
+20 °C
+26 °C
+20 °C
07:14
12:55
18:36
19:50
جمعه
+29 °C
3 فوریه
0
48 %
3.16 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+19 °C
+26 °C
+18 °C
07:14
12:55
18:36
19:51
شنبه
+27 °C
4 فوریه
3.2
60 %
3.14 m/s
ESE
1022 hPa
light rain
19 %
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
07:14
12:55
18:37
19:51
یکشنبه
+27 °C
5 فوریه
0
55 %
3.6 m/s
ESE
1021 hPa
few clouds
12 %
+27 °C
+20 °C
+28 °C
+20 °C
07:13
12:55
18:37
19:52
دوشنبه
+28 °C
6 فوریه
0
55 %
3.07 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
6 %
+28 °C
+20 °C
+29 °C
+19 °C
07:13
12:55
18:38
19:52
سهشنبه
+27 °C
7 فوریه
0.49
46 %
2.95 m/s
E
1020 hPa
light rain
32 %
+27 °C
+21 °C
+29 °C
+19 °C
07:12
12:55
18:38
19:52
چهار شنبه
+27 °C
8 فوریه
1.61
56 %
3.15 m/s
ENE
1019 hPa
light rain
16 %
+27 °C
+20 °C
+26 °C
+20 °C
07:12
12:55
18:39
19:53
پنج شنبه
+26 °C
9 فوریه
2.57
66 %
2.94 m/s
E
1018 hPa
light rain
45 %
+26 °C
+21 °C
+27 °C
+19 °C
07:12
12:55
18:39
19:53
جمعه
+26 °C
10 فوریه
1.08
66 %
2.91 m/s
E
1018 hPa
light rain
67 %
+26 °C
+21 °C
+28 °C
+18 °C
07:11
12:55
18:40
19:54
شنبه
+27 °C
11 فوریه
0
53 %
3.41 m/s
ESE
1018 hPa
scattered clouds
33 %
+27 °C
+21 °C
+29 °C
+19 °C
07:11
12:55
18:40
19:54
یکشنبه
+29 °C
12 فوریه
1.33
52 %
3 m/s
E
1018 hPa
light rain
0 %
+29 °C
+21 °C
+26 °C
+19 °C
07:10
12:55
18:41
19:54
دوشنبه
+28 °C
13 فوریه
0.81
53 %
3.37 m/s
E
1018 hPa
light rain
1 %
+28 °C
+21 °C
+28 °C
+19 °C
07:10
12:55
18:41
19:55
سهشنبه
+27 °C
14 فوریه
2.41
60 %
3.03 m/s
E
1019 hPa
light rain
13 %
+27 °C
+21 °C
+26 °C
+20 °C
07:09
12:55
18:41
19:55
چهار شنبه
+27 °C
15 فوریه
1.72
54 %
3.13 m/s
E
1020 hPa
light rain
24 %
+27 °C
+20 °C
+28 °C
+20 °C
07:09
12:55
18:42
19:55
پنج شنبه
+27 °C
16 فوریه
0
54 %
3.29 m/s
E
1020 hPa
scattered clouds
35 %
+27 °C
+22 °C
+28 °C
+18 °C
07:08
12:55
18:42
19:56
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+19 °C
07:15
صبح
+19 °C
12:55
روز
+27 °C
18:35
شب
+24 °C
19:50
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 97 %

سرعت باد 1.08 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 61

فشار 1020 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بِجُكَل -04:00
03:02:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...