لُس پُزُس بلَنكُس (جمهوری دومونیکا) آب و هوای امروز ساعتی 11205 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در لُس پُزُس بلَنكُس

18° 49.613 N -70° 27.272 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
16:48:15
0.89 1h
81 %
2.03 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
27
+26 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
07:14
12:55
18:37
19:51
امروز
+26 °C
4 فوریه
7.77
71 %
2.77 m/s
ESE
1022 hPa
moderate rain
41 %
+26 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
07:14
12:55
18:37
19:51
فردا
+29 °C
5 فوریه
0
42 %
3.15 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+19 °C
+26 °C
+19 °C
07:13
12:55
18:37
19:52
دوشنبه
+28 °C
6 فوریه
1.66
43 %
3.4 m/s
ENE
1020 hPa
light rain
19 %
+28 °C
+19 °C
+23 °C
+18 °C
07:13
12:55
18:38
19:52
سهشنبه
+24 °C
7 فوریه
5.04
75 %
2.47 m/s
ENE
1022 hPa
light rain
53 %
+24 °C
+19 °C
+24 °C
+19 °C
07:13
12:55
18:38
19:53
چهار شنبه
+25 °C
8 فوریه
2.87
65 %
2.52 m/s
ENE
1022 hPa
light rain
36 %
+25 °C
+19 °C
+25 °C
+19 °C
07:12
12:55
18:39
19:53
پنج شنبه
+25 °C
9 فوریه
2.06
69 %
2.93 m/s
E
1021 hPa
light rain
51 %
+25 °C
+19 °C
+25 °C
+20 °C
07:12
12:56
18:39
19:53
جمعه
+27 °C
10 فوریه
0
51 %
2.97 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
2 %
+27 °C
+20 °C
+28 °C
+19 °C
07:11
12:56
18:40
19:54
شنبه
+27 °C
11 فوریه
3.05
58 %
2.95 m/s
ENE
1018 hPa
light rain
1 %
+27 °C
+19 °C
+26 °C
+18 °C
07:11
12:56
18:40
19:54
یکشنبه
+24 °C
12 فوریه
8.18
78 %
2.67 m/s
E
1020 hPa
light rain
42 %
+24 °C
+19 °C
+23 °C
+19 °C
07:10
12:55
18:41
19:55
دوشنبه
+24 °C
13 فوریه
9.6
79 %
2.3 m/s
E
1021 hPa
light rain
28 %
+24 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
07:10
12:55
18:41
19:55
سهشنبه
+24 °C
14 فوریه
4.71
82 %
2.22 m/s
E
1022 hPa
light rain
87 %
+24 °C
+19 °C
+25 °C
+19 °C
07:09
12:55
18:42
19:55
چهار شنبه
+26 °C
15 فوریه
5.45
59 %
2.59 m/s
ENE
1021 hPa
light rain
17 %
+26 °C
+21 °C
+24 °C
+18 °C
07:09
12:55
18:42
19:56
پنج شنبه
+23 °C
16 فوریه
7.77
91 %
2.43 m/s
ENE
1021 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+20 °C
+24 °C
+21 °C
07:08
12:55
18:42
19:56
جمعه
+25 °C
17 فوریه
2.59
70 %
2.5 m/s
E
1021 hPa
light rain
61 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
07:08
12:55
18:43
19:56
شنبه
+25 °C
18 فوریه
2.12
61 %
2.41 m/s
E
1022 hPa
light rain
78 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+19 °C
07:07
12:55
18:43
19:57
یکشنبه
+25 °C
19 فوریه
0.98
65 %
2.32 m/s
NE
1021 hPa
light rain
92 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+18 °C
07:06
12:55
18:44
19:57
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+25 °C
07:14
صبح
+20 °C
12:55
روز
+26 °C
18:37
شب
+24 °C
19:51
شب
+21 °C
میزان بارش 0.89 1h

رطوبت 81 %

سرعت باد 2.03 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 27

فشار 1019 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لُس پُزُس بلَنكُس -04:00
17:02:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...