كرَِر (جزایر فارو) آب و هوای امروز ساعتی , سُ 910 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كرَِر

61° 28.045 N -6° 48.828 W
آب و هوا در حال حاضر
+7 °C
12:11:06
0
68 %
4.81 m/s
NNW
1020 hPa
clear sky
9
+7 °C
+8 °C
+7 °C
+6 °C
03:44
13:28
23:13
00:00
امروز
+7 °C
18 ژوئن
0.11
69 %
10.07 m/s
NNW
1020 hPa
light rain
9 %
+7 °C
+8 °C
+7 °C
+6 °C
03:44
13:28
23:13
00:00
فردا
+9 °C
19 ژوئن
5.7
92 %
15.2 m/s
SW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
03:44
13:28
23:13
00:00
پنج شنبه
+9 °C
20 ژوئن
0
95 %
14.72 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+8 °C
03:44
13:28
23:13
00:00
جمعه
+9 °C
21 ژوئن
2.37
93 %
8.85 m/s
SE
1003 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:44
13:29
23:13
00:00
شنبه
+9 °C
22 ژوئن
2.44
99 %
5.29 m/s
SSW
1003 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:44
13:29
23:14
00:00
یکشنبه
+9 °C
23 ژوئن
0.15
93 %
7.52 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
96 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+9 °C
03:45
13:29
23:14
00:00
دوشنبه
+9 °C
24 ژوئن
0.36
84 %
17.43 m/s
S
1011 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
03:45
13:29
23:13
00:00
سهشنبه
+8 °C
25 ژوئن
10.11
96 %
9.92 m/s
WSW
1015 hPa
moderate rain
100 %
+8 °C
+8 °C
+8 °C
+9 °C
03:46
13:30
23:13
00:00
چهار شنبه
+9 °C
26 ژوئن
3.21
97 %
6.72 m/s
NE
1014 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+10 °C
+10 °C
+9 °C
03:47
13:30
23:13
00:00
پنج شنبه
+8 °C
27 ژوئن
11.55
97 %
5.99 m/s
N
1017 hPa
moderate rain
100 %
+8 °C
+8 °C
+8 °C
+8 °C
03:48
13:30
23:12
00:00
جمعه
+9 °C
28 ژوئن
0
83 %
4.86 m/s
NE
1023 hPa
overcast clouds
97 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+8 °C
03:49
13:30
23:12
00:00
شنبه
+9 °C
29 ژوئن
0
87 %
4.9 m/s
NE
1026 hPa
broken clouds
75 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+8 °C
03:50
13:30
23:11
00:00
یکشنبه
+9 °C
30 ژوئن
0
76 %
3.34 m/s
ENE
1025 hPa
sky is clear
0 %
+9 °C
+10 °C
+10 °C
+9 °C
03:51
13:31
23:10
00:00
دوشنبه
+10 °C
1 جولای
0
67 %
3.58 m/s
WSW
1017 hPa
broken clouds
63 %
+10 °C
+10 °C
+11 °C
+9 °C
03:52
13:31
23:10
00:00
سهشنبه
+9 °C
2 جولای
2.07
94 %
4.19 m/s
N
1016 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:53
13:31
23:09
00:00
چهار شنبه
+9 °C
3 جولای
0
85 %
6.52 m/s
NNE
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+9 °C
03:55
13:31
23:08
00:00
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+7 °C
03:44
صبح
+6 °C
13:28
روز
+7 °C
23:13
شب
+7 °C
00:00
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 68 %

سرعت باد 4.81 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 9

فشار 1020 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كرَِر +01:00
12:06:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...