پیش بینی آب و هوا در بِللِ پلَِن

12° 2 N -61° 43 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
07:33:56
0
78 %
2.6 m/s
E
1012 hPa
broken clouds
75
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:02
12:10
18:18
19:28
امروز
+26 °C
31 مارس
0.83
74 %
6.98 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
99 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:02
12:10
18:18
19:28
فردا
+26 °C
1 آوریل
0
78 %
8.48 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:02
12:10
18:18
19:29
پنج شنبه
+27 °C
2 آوریل
0
78 %
8.26 m/s
SE
1014 hPa
broken clouds
78 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:01
12:09
18:18
19:29
جمعه
+27 °C
3 آوریل
0
80 %
7.59 m/s
SE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:00
12:09
18:18
19:29
شنبه
+27 °C
4 آوریل
0.25
79 %
7.84 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
89 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:00
12:09
18:18
19:29
یکشنبه
+27 °C
5 آوریل
0
77 %
8.48 m/s
ESE
1016 hPa
overcast clouds
85 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:59
12:09
18:18
19:29
دوشنبه
+27 °C
6 آوریل
0.57
78 %
7.61 m/s
E
1015 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:59
12:08
18:18
19:29
سهشنبه
+27 °C
7 آوریل
0
77 %
6.96 m/s
E
1014 hPa
overcast clouds
88 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:58
12:08
18:18
19:29
چهار شنبه
+27 °C
8 آوریل
0.26
76 %
7.92 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
92 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:57
12:08
18:18
19:29
پنج شنبه
+27 °C
9 آوریل
0
76 %
7.21 m/s
E
1014 hPa
broken clouds
51 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:57
12:08
18:18
19:30
جمعه
+27 °C
10 آوریل
0.58
74 %
8.12 m/s
E
1015 hPa
light rain
39 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:56
12:07
18:18
19:30
شنبه
+27 °C
11 آوریل
0.99
77 %
7.39 m/s
E
1015 hPa
light rain
0 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:56
12:07
18:18
19:30
یکشنبه
+27 °C
12 آوریل
1.18
77 %
7.62 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
12 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:55
12:07
18:18
19:30
دوشنبه
+27 °C
13 آوریل
0.26
77 %
8.19 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
1 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:06
18:18
19:30
سهشنبه
+27 °C
14 آوریل
0
74 %
8.2 m/s
E
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:06
18:18
19:30
چهار شنبه
+27 °C
15 آوریل
0
70 %
7.64 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:06
18:19
19:31
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+26 °C
06:02
صبح
+26 °C
12:10
روز
+26 °C
18:18
شب
+26 °C
19:28
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 2.6 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
بِللِ پلَِن -04:00
07:04:57
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...