پیش بینی آب و هوا در هشتگرد

35° 57.72 N 50° 40.794 E
آب و هوا در حال حاضر
+2 °C
01:47:59
0
61 %
2.16 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
88
+7 °C
+5 °C
+6 °C
+4 °C
07:06
11:59
16:53
18:24
فردا
+7 °C
10 دسامبر
0
52 %
2.38 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
95 %
+7 °C
+5 °C
+6 °C
+4 °C
07:06
11:59
16:53
18:24
یکشنبه
+6 °C
11 دسامبر
0
55 %
1.2 m/s
SW
1025 hPa
sky is clear
9 %
+6 °C
+5 °C
+6 °C
+2 °C
07:07
12:00
16:53
18:24
دوشنبه
+8 °C
12 دسامبر
0
43 %
4.33 m/s
ESE
1021 hPa
sky is clear
5 %
+8 °C
+5 °C
+6 °C
+2 °C
07:08
12:00
16:53
18:25
سهشنبه
+8 °C
13 دسامبر
0.43
51 %
4.91 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
99 %
+8 °C
+6 °C
+7 °C
+4 °C
07:08
12:01
16:53
18:25
چهار شنبه
+11 °C
14 دسامبر
0
35 %
2.23 m/s
E
1019 hPa
scattered clouds
29 %
+11 °C
+9 °C
+9 °C
+4 °C
07:09
12:01
16:54
18:25
پنج شنبه
+12 °C
15 دسامبر
0
37 %
2.65 m/s
ESE
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
07:10
12:02
16:54
18:26
جمعه
+12 °C
16 دسامبر
0
37 %
1.8 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
9 %
+12 °C
+9 °C
+10 °C
+6 °C
07:10
12:02
16:54
18:26
شنبه
+13 °C
17 دسامبر
0
40 %
2.17 m/s
W
1021 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:11
12:03
16:55
18:26
یکشنبه
+13 °C
18 دسامبر
0
36 %
2.62 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
7 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+7 °C
07:12
12:03
16:55
18:27
دوشنبه
+14 °C
19 دسامبر
0
32 %
2.22 m/s
E
1020 hPa
scattered clouds
31 %
+14 °C
+10 °C
+11 °C
+7 °C
07:12
12:04
16:55
18:27
سهشنبه
+13 °C
20 دسامبر
0
38 %
3.49 m/s
SE
1020 hPa
few clouds
21 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+5 °C
07:13
12:04
16:56
18:28
چهار شنبه
+13 °C
21 دسامبر
0
33 %
2.86 m/s
SE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:13
12:05
16:56
18:28
پنج شنبه
+13 °C
22 دسامبر
0
39 %
3.3 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
07:14
12:05
16:57
18:29
جمعه
+15 °C
23 دسامبر
0
31 %
3.43 m/s
SE
1021 hPa
few clouds
11 %
+15 °C
+10 °C
+11 °C
+7 °C
07:14
12:06
16:57
18:29
شنبه
+14 °C
24 دسامبر
0
27 %
2.87 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+11 °C
+12 °C
+7 °C
07:15
12:06
16:58
18:30
یکشنبه
+15 °C
25 دسامبر
0
25 %
1.85 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+16 °C
+16 °C
+8 °C
07:15
12:07
16:58
18:30
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+2 °C
07:06
صبح
+4 °C
11:59
روز
+7 °C
16:53
شب
+6 °C
18:24
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 2.16 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 88

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
هشتگرد +03:30
01:12:59
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...