پیش بینی آب و هوا در رامجین

35° 50.113 N 50° 45.975 E
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
00:40:39
0
38 %
0.74 m/s
ENE
1008 hPa
clear sky
7
+30 °C
+24 °C
+34 °C
+19 °C
05:53
13:10
20:27
22:15
فردا
+30 °C
1 جولای
0
20 %
6.35 m/s
SSE
1006 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+24 °C
+34 °C
+19 °C
05:54
13:10
20:27
22:15
شنبه
+31 °C
2 جولای
0
14 %
5.82 m/s
S
1002 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+20 °C
+31 °C
+22 °C
05:54
13:10
20:27
22:15
یکشنبه
+26 °C
3 جولای
0
26 %
5.11 m/s
SW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+16 °C
+23 °C
+18 °C
05:55
13:11
20:27
22:15
دوشنبه
+24 °C
4 جولای
0
34 %
5.35 m/s
SW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+16 °C
+22 °C
+15 °C
05:55
13:11
20:27
22:14
سهشنبه
+25 °C
5 جولای
0
32 %
4.01 m/s
SW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+26 °C
+16 °C
05:56
13:11
20:26
22:14
چهار شنبه
+25 °C
6 جولای
0
32 %
3.98 m/s
SSW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+17 °C
05:56
13:11
20:26
22:14
پنج شنبه
+28 °C
7 جولای
0
22 %
5.48 m/s
S
1010 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:57
13:11
20:26
22:13
جمعه
+27 °C
8 جولای
0
24 %
3.95 m/s
SW
1007 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+27 °C
+19 °C
05:57
13:12
20:26
22:13
شنبه
+28 °C
9 جولای
0
26 %
3.95 m/s
SSW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+20 °C
05:58
13:12
20:25
22:12
یکشنبه
+31 °C
10 جولای
0
17 %
4.57 m/s
S
1004 hPa
sky is clear
1 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
05:58
13:12
20:25
22:12
دوشنبه
+33 °C
11 جولای
0
13 %
4.81 m/s
S
1006 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:59
13:12
20:25
22:11
سهشنبه
+34 °C
12 جولای
0
12 %
4.9 m/s
NE
1008 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+32 °C
+26 °C
06:00
13:12
20:24
22:10
چهار شنبه
+32 °C
13 جولای
0
15 %
4.46 m/s
SW
1006 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+32 °C
+24 °C
06:00
13:12
20:24
22:10
پنج شنبه
+31 °C
14 جولای
0
12 %
3.89 m/s
SSW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+30 °C
+23 °C
06:01
13:12
20:24
22:09
جمعه
+32 °C
15 جولای
0
12 %
4.51 m/s
SW
1005 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+21 °C
+29 °C
+22 °C
06:02
13:12
20:23
22:08
شنبه
+29 °C
16 جولای
0
20 %
4.54 m/s
WSW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+31 °C
+31 °C
+19 °C
06:02
13:13
20:23
22:07
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+21 °C
05:53
صبح
+19 °C
13:10
روز
+30 °C
20:27
شب
+34 °C
22:15
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 38 %

سرعت باد 0.74 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 7

فشار 1008 hPa

فاز ماهجدید
زمان محلی
-
رامجین +04:30
00:07:22
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...