پیش بینی آب و هوا در درمیان

32° 51.073 N 51° 44.543 E
آب و هوا در حال حاضر
+5 °C
06:01:26
0
48 %
2.1 m/s
W
1027 hPa
clear sky
0
+23 °C
+10 °C
+18 °C
+6 °C
06:08
11:48
17:28
18:50
امروز
+23 °C
17 اکتبر
0
13 %
1.557 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
1 %
+23 °C
+10 °C
+18 °C
+6 °C
06:08
11:48
17:28
18:50
فردا
+24 °C
18 اکتبر
0
10 %
3.029 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+10 °C
+17 °C
+9 °C
06:09
11:48
17:27
18:49
شنبه
+24 °C
19 اکتبر
0
13 %
0.901 m/s
ESE
1016 hPa
overcast clouds
89 %
+24 °C
+13 °C
+18 °C
+10 °C
06:09
11:48
17:26
18:48
یکشنبه
+24 °C
20 اکتبر
0
19 %
2.157 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
94 %
+24 °C
+16 °C
+19 °C
+11 °C
06:10
11:47
17:25
18:47
دوشنبه
+23 °C
21 اکتبر
1.38
21 %
1.781 m/s
W
1016 hPa
light rain
20 %
+23 °C
+13 °C
+16 °C
+15 °C
06:11
11:47
17:24
18:46
سهشنبه
+20 °C
22 اکتبر
1
32 %
0.31 m/s
SE
1017 hPa
light rain
0 %
+20 °C
+11 °C
+14 °C
+8 °C
06:12
11:47
17:22
18:45
چهار شنبه
+20 °C
23 اکتبر
1
34 %
1.478 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
97 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+10 °C
06:13
11:47
17:21
18:44
پنج شنبه
+22 °C
24 اکتبر
0.94
25 %
1.234 m/s
SSE
1016 hPa
light rain
75 %
+22 °C
+13 °C
+16 °C
+11 °C
06:13
11:47
17:20
18:43
جمعه
+21 °C
25 اکتبر
0.75
30 %
1.725 m/s
SE
1016 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+14 °C
+15 °C
+11 °C
06:14
11:47
17:19
18:42
شنبه
+21 °C
26 اکتبر
2.06
30 %
1.951 m/s
SSW
1016 hPa
light rain
51 %
+21 °C
+13 °C
+16 °C
+12 °C
06:15
11:47
17:18
18:41
یکشنبه
+18 °C
27 اکتبر
0
39 %
9.04 m/s
SSW
1017 hPa
overcast clouds
86 %
+18 °C
+14 °C
+14 °C
+13 °C
06:16
11:46
17:17
18:40
دوشنبه
+20 °C
28 اکتبر
0
29 %
4.488 m/s
SW
1015 hPa
sky is clear
1 %
+20 °C
+15 °C
+18 °C
+11 °C
06:17
11:46
17:16
18:39
سهشنبه
+20 °C
29 اکتبر
0
23 %
2.744 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
06:17
11:46
17:15
18:38
چهار شنبه
+19 °C
30 اکتبر
0
24 %
2.516 m/s
SE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+10 °C
06:18
11:46
17:14
18:37
پنج شنبه
+19 °C
31 اکتبر
0
19 %
1.687 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+11 °C
+16 °C
+9 °C
06:19
11:46
17:13
18:36
جمعه
+19 °C
1 نوامبر
0
19 %
1.164 m/s
SSE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+17 °C
+9 °C
06:20
11:46
17:12
18:36
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+5 °C
06:08
صبح
+6 °C
11:48
روز
+23 °C
17:28
شب
+18 °C
18:50
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 48 %

سرعت باد 2.1 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 0

فشار 1027 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
درمیان +03:30
06:10:26
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...