پیش بینی آب و هوا در درمیان

32° 51.073 N 51° 44.543 E
آب و هوا در حال حاضر
+12 °C
04:34:07
0
39 %
1.87 m/s
NE
1022 hPa
clear sky
0
+21 °C
+21 °C
+30 °C
+12 °C
05:52
11:54
17:57
19:19
امروز
+21 °C
24 سپتامبر
0
26 %
1.25 m/s
SE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+21 °C
+30 °C
+12 °C
05:52
11:54
17:57
19:19
فردا
+24 °C
25 سپتامبر
0
19 %
1.65 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+21 °C
+31 °C
+15 °C
05:53
11:54
17:55
19:17
شنبه
+24 °C
26 سپتامبر
0
16 %
0.43 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+22 °C
+33 °C
+15 °C
05:54
11:54
17:54
19:16
یکشنبه
+28 °C
27 سپتامبر
0
15 %
3.5 m/s
WNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+22 °C
+31 °C
+19 °C
05:54
11:53
17:53
19:15
دوشنبه
+26 °C
28 سپتامبر
0
16 %
1.05 m/s
WNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+19 °C
+31 °C
+17 °C
05:55
11:53
17:51
19:13
سهشنبه
+23 °C
29 سپتامبر
0
24 %
0.22 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+18 °C
+29 °C
+15 °C
05:56
11:53
17:50
19:12
چهار شنبه
+22 °C
30 سپتامبر
0
24 %
0.83 m/s
SSE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+19 °C
+30 °C
+14 °C
05:56
11:52
17:49
19:10
پنج شنبه
+23 °C
1 اکتبر
0
21 %
0.93 m/s
SW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+21 °C
+30 °C
+15 °C
05:57
11:52
17:47
19:09
جمعه
+25 °C
2 اکتبر
0
21 %
1.94 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+29 °C
+18 °C
05:58
11:52
17:46
19:08
شنبه
+24 °C
3 اکتبر
0.11
19 %
2.97 m/s
NW
1014 hPa
light rain
0 %
+24 °C
+20 °C
+29 °C
+16 °C
05:58
11:51
17:45
19:06
یکشنبه
+25 °C
4 اکتبر
0.18
21 %
2.15 m/s
NNW
1014 hPa
light rain
0 %
+25 °C
+19 °C
+29 °C
+17 °C
05:59
11:51
17:43
19:05
دوشنبه
+23 °C
5 اکتبر
0
23 %
0.6 m/s
SSW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+18 °C
+29 °C
+15 °C
06:00
11:51
17:42
19:04
سهشنبه
+24 °C
6 اکتبر
0
20 %
0.3 m/s
WSW
1019 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+22 °C
+30 °C
+16 °C
06:00
11:51
17:41
19:03
چهار شنبه
+25 °C
7 اکتبر
0
18 %
0.85 m/s
SSW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+30 °C
+17 °C
06:01
11:50
17:39
19:01
پنج شنبه
+26 °C
8 اکتبر
0
16 %
1.64 m/s
WSW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+19 °C
+30 °C
+17 °C
06:02
11:50
17:38
19:00
جمعه
+25 °C
9 اکتبر
0
16 %
1.91 m/s
WNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+21 °C
+30 °C
+17 °C
06:02
11:50
17:37
18:59
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+12 °C
05:52
صبح
+12 °C
11:54
روز
+21 °C
17:57
شب
+30 °C
19:19
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 39 %

سرعت باد 1.87 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1022 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
درمیان +03:30
04:09:01
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...