آندَروَر (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در آندَروَر

36° 34.933 N 51° 44.05 E
آب و هوا در حال حاضر
+6 °C
23:17:17
0
65 %
2.06 m/s
S
1013 hPa
few clouds
20
+13 °C
+6 °C
+12 °C
+11 °C
07:01
12:17
17:32
19:00
امروز
+13 °C
5 فوریه
0
48 %
4.27 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+13 °C
+6 °C
+12 °C
+11 °C
07:01
12:17
17:32
19:00
فردا
+14 °C
6 فوریه
0
49 %
3.12 m/s
SE
1013 hPa
overcast clouds
93 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:00
12:17
17:33
19:01
سهشنبه
+16 °C
7 فوریه
0
50 %
3.36 m/s
SSE
1006 hPa
sky is clear
4 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+13 °C
06:59
12:17
17:34
19:02
چهار شنبه
+9 °C
8 فوریه
16.25
92 %
5.18 m/s
NNW
1017 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+10 °C
06:58
12:17
17:35
19:03
پنج شنبه
+8 °C
9 فوریه
16.14
82 %
7.25 m/s
WNW
1029 hPa
moderate rain
99 %
+8 °C
+6 °C
+6 °C
+7 °C
06:57
12:17
17:36
19:04
جمعه
+6 °C
10 فوریه
16.88
94 %
5.37 m/s
WNW
1034 hPa
moderate rain
100 %
+6 °C
+4 °C
+5 °C
+5 °C
06:56
12:17
17:37
19:05
شنبه
+6 °C
11 فوریه
3.14
84 %
3.82 m/s
ESE
1027 hPa
light rain
63 %
+6 °C
+6 °C
+6 °C
+3 °C
06:55
12:17
17:38
19:05
یکشنبه
+6 °C
12 فوریه
4.89
92 %
2.58 m/s
E
1029 hPa
light rain
100 %
+6 °C
+5 °C
+6 °C
+4 °C
06:54
12:17
17:39
19:06
دوشنبه
+8 °C
13 فوریه
0
71 %
3.62 m/s
SE
1029 hPa
sky is clear
2 %
+8 °C
+7 °C
+7 °C
+5 °C
06:53
12:17
17:40
19:07
سهشنبه
+10 °C
14 فوریه
0
68 %
3.31 m/s
SSE
1020 hPa
sky is clear
9 %
+10 °C
+9 °C
+9 °C
+7 °C
06:52
12:17
17:41
19:08
چهار شنبه
+10 °C
15 فوریه
1.19
76 %
2.54 m/s
SE
1015 hPa
light rain
13 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+9 °C
06:51
12:17
17:43
19:09
پنج شنبه
+12 °C
16 فوریه
0
70 %
3.52 m/s
SE
1017 hPa
sky is clear
1 %
+12 °C
+11 °C
+11 °C
+9 °C
06:50
12:17
17:44
19:10
جمعه
+15 °C
17 فوریه
0
58 %
2.89 m/s
SE
1009 hPa
broken clouds
61 %
+15 °C
+13 °C
+13 °C
+11 °C
06:49
12:17
17:45
19:11
شنبه
+15 °C
18 فوریه
0
60 %
3.6 m/s
SE
1008 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
06:47
12:16
17:46
19:12
یکشنبه
+16 °C
19 فوریه
2.86
51 %
9.05 m/s
NW
1004 hPa
light rain
0 %
+16 °C
+8 °C
+8 °C
+14 °C
06:46
12:16
17:47
19:13
دوشنبه
+13 °C
20 فوریه
0
55 %
5.69 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+11 °C
+11 °C
+9 °C
06:45
12:16
17:48
19:14
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+6 °C
07:01
صبح
+11 °C
12:17
روز
+13 °C
17:32
شب
+12 °C
19:00
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 65 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 20

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
آندَروَر +03:30
23:02:10
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...