اسماعيل محله (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در اسماعيل محله

36° 24.781 N 53° 38.3 E
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
22:55:36
0
89 %
1.61 m/s
WSW
1018 hPa
scattered clouds
30
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+19 °C
05:45
11:47
17:49
19:15
امروز
+27 °C
25 سپتامبر
0
49 %
4.83 m/s
N
1017 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+19 °C
05:45
11:47
17:49
19:15
فردا
+23 °C
26 سپتامبر
3.68
80 %
3.97 m/s
W
1019 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:46
11:46
17:47
19:13
چهار شنبه
+25 °C
27 سپتامبر
0.16
57 %
3.96 m/s
NW
1021 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+20 °C
05:47
11:46
17:46
19:11
پنج شنبه
+26 °C
28 سپتامبر
0
51 %
4.56 m/s
N
1021 hPa
sky is clear
3 %
+26 °C
+20 °C
+26 °C
+19 °C
05:47
11:46
17:44
19:10
جمعه
+25 °C
29 سپتامبر
0
50 %
4.36 m/s
NNE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+27 °C
+19 °C
05:48
11:45
17:43
19:08
شنبه
+27 °C
30 سپتامبر
0
32 %
4.12 m/s
NNE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+29 °C
+19 °C
05:49
11:45
17:41
19:07
یکشنبه
+27 °C
1 اکتبر
0
34 %
5.21 m/s
NW
1015 hPa
scattered clouds
42 %
+27 °C
+21 °C
+27 °C
+22 °C
05:50
11:45
17:40
19:05
دوشنبه
+27 °C
2 اکتبر
0
42 %
4.55 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
2 %
+27 °C
+22 °C
+27 °C
+20 °C
05:51
11:44
17:38
19:04
سهشنبه
+26 °C
3 اکتبر
0
43 %
4.43 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
7 %
+26 °C
+20 °C
+27 °C
+20 °C
05:51
11:44
17:37
19:02
چهار شنبه
+25 °C
4 اکتبر
2.99
53 %
4.34 m/s
W
1019 hPa
light rain
51 %
+25 °C
+20 °C
+21 °C
+20 °C
05:52
11:44
17:35
19:01
پنج شنبه
+22 °C
5 اکتبر
0.53
65 %
4.75 m/s
NNE
1023 hPa
light rain
84 %
+22 °C
+19 °C
+24 °C
+19 °C
05:53
11:43
17:34
18:59
جمعه
+24 °C
6 اکتبر
0
46 %
4.32 m/s
NNW
1019 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+19 °C
+25 °C
+18 °C
05:54
11:43
17:32
18:58
شنبه
+24 °C
7 اکتبر
0
41 %
4.27 m/s
NW
1016 hPa
few clouds
24 %
+24 °C
+19 °C
+25 °C
+18 °C
05:55
11:43
17:31
18:56
یکشنبه
+23 °C
8 اکتبر
0.6
57 %
3.88 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
3 %
+23 °C
+20 °C
+25 °C
+17 °C
05:56
11:43
17:30
18:55
دوشنبه
+28 °C
9 اکتبر
0
33 %
4.08 m/s
N
1012 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+22 °C
+29 °C
+21 °C
05:56
11:42
17:28
18:54
سهشنبه
+29 °C
10 اکتبر
0
30 %
4.19 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
6 %
+29 °C
+22 °C
+30 °C
+22 °C
05:57
11:42
17:27
18:52
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+21 °C
05:45
صبح
+19 °C
11:47
روز
+27 °C
17:49
شب
+25 °C
19:15
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 1.61 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 30

فشار 1018 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
اسماعيل محله +03:30
23:09:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...