خلرد (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در خلرد

36° 12.728 N 53° 31.475 E
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
09:16:06
0
55 %
4.69 m/s
WSW
1023 hPa
few clouds
22
+16 °C
+15 °C
+16 °C
+14 °C
06:48
11:44
16:41
18:12
امروز
+16 °C
1 دسامبر
0
58 %
5.04 m/s
WSW
1023 hPa
broken clouds
52 %
+16 °C
+15 °C
+16 °C
+14 °C
06:48
11:44
16:41
18:12
فردا
+19 °C
2 دسامبر
0
55 %
3.89 m/s
NE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+13 °C
06:48
11:45
16:41
18:12
یکشنبه
+20 °C
3 دسامبر
0
40 %
2.26 m/s
NE
1020 hPa
broken clouds
83 %
+20 °C
+16 °C
+17 °C
+14 °C
06:49
11:45
16:41
18:12
دوشنبه
+21 °C
4 دسامبر
0
28 %
2.1 m/s
SSE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+16 °C
+21 °C
+15 °C
06:50
11:45
16:41
18:12
سهشنبه
+21 °C
5 دسامبر
0
26 %
2.01 m/s
SSW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+16 °C
+21 °C
+16 °C
06:51
11:46
16:41
18:12
چهار شنبه
+16 °C
6 دسامبر
0.15
69 %
3.46 m/s
SW
1025 hPa
light rain
40 %
+16 °C
+14 °C
+16 °C
+14 °C
06:52
11:46
16:41
18:12
پنج شنبه
+16 °C
7 دسامبر
0
63 %
3.58 m/s
ENE
1016 hPa
broken clouds
80 %
+16 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
06:53
11:47
16:41
18:12
جمعه
+17 °C
8 دسامبر
0
48 %
2.98 m/s
NNE
1013 hPa
overcast clouds
85 %
+17 °C
+14 °C
+17 °C
+14 °C
06:54
11:47
16:41
18:12
شنبه
+17 °C
9 دسامبر
1.85
59 %
3.5 m/s
NNE
1024 hPa
light rain
13 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
06:54
11:48
16:41
18:12
یکشنبه
+12 °C
10 دسامبر
4.89
88 %
3.47 m/s
NNE
1031 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
06:55
11:48
16:41
18:12
دوشنبه
+13 °C
11 دسامبر
0
62 %
4.13 m/s
NE
1031 hPa
sky is clear
4 %
+13 °C
+12 °C
+15 °C
+11 °C
06:56
11:48
16:41
18:13
سهشنبه
+15 °C
12 دسامبر
0
45 %
2.3 m/s
ESE
1018 hPa
sky is clear
7 %
+15 °C
+12 °C
+16 °C
+11 °C
06:57
11:49
16:41
18:13
چهار شنبه
+17 °C
13 دسامبر
0
37 %
2.84 m/s
SW
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
06:57
11:49
16:41
18:13
پنج شنبه
+15 °C
14 دسامبر
6.63
56 %
3.63 m/s
WNW
1023 hPa
moderate rain
57 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+12 °C
06:58
11:50
16:42
18:13
جمعه
+9 °C
15 دسامبر
5.45
85 %
2.54 m/s
N
1034 hPa
moderate rain
99 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+9 °C
06:59
11:50
16:42
18:14
شنبه
+9 °C
16 دسامبر
0
74 %
2.88 m/s
NNE
1029 hPa
overcast clouds
99 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:00
11:51
16:42
18:14
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+14 °C
06:48
صبح
+14 °C
11:44
روز
+16 °C
16:41
شب
+16 °C
18:12
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 55 %

سرعت باد 4.69 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 22

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
خلرد +03:30
09:12:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...