مَرگاوِ عُليا (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مَرگاوِ عُليا

36° 11.178 N 53° 11.857 E
آب و هوا در حال حاضر
+3 °C
00:00:15
0
81 %
2.06 m/s
E
1015 hPa
clear sky
0
+16 °C
+10 °C
+12 °C
+8 °C
06:54
12:11
17:27
18:54
فردا
+16 °C
6 فوریه
0
25 %
2.64 m/s
N
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+10 °C
+12 °C
+8 °C
06:54
12:11
17:28
18:55
سهشنبه
+21 °C
7 فوریه
0
21 %
4.41 m/s
NNW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+10 °C
+12 °C
+10 °C
06:53
12:11
17:29
18:56
چهار شنبه
+9 °C
8 فوریه
9.46
93 %
4.28 m/s
WNW
1015 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+7 °C
+7 °C
+8 °C
06:52
12:11
17:30
18:57
پنج شنبه
+7 °C
9 فوریه
9.21
85 %
3.85 m/s
SW
1026 hPa
light rain
100 %
+7 °C
+5 °C
+6 °C
+6 °C
06:51
12:11
17:31
18:58
جمعه
+5 °C
10 فوریه
13.56
93 %
3.21 m/s
SW
1030 hPa
moderate rain
100 %
+5 °C
+4 °C
+4 °C
+4 °C
06:50
12:11
17:32
18:59
شنبه
+8 °C
11 فوریه
0.11
58 %
3.57 m/s
NE
1026 hPa
light rain
32 %
+8 °C
+4 °C
+5 °C
+2 °C
06:49
12:11
17:33
19:00
یکشنبه
+9 °C
12 فوریه
0
50 %
4.42 m/s
NE
1028 hPa
few clouds
12 %
+9 °C
+5 °C
+5 °C
+1 °C
06:48
12:11
17:34
19:01
دوشنبه
+11 °C
13 فوریه
0
45 %
2.5 m/s
NNE
1026 hPa
sky is clear
5 %
+11 °C
+6 °C
+7 °C
+3 °C
06:47
12:11
17:35
19:02
سهشنبه
+10 °C
14 فوریه
0.98
59 %
4.64 m/s
WNW
1030 hPa
light rain
99 %
+10 °C
+5 °C
+6 °C
+4 °C
06:46
12:11
17:36
19:02
چهار شنبه
+11 °C
15 فوریه
0
42 %
2.74 m/s
NE
1022 hPa
overcast clouds
93 %
+11 °C
+8 °C
+9 °C
+3 °C
06:44
12:11
17:37
19:03
پنج شنبه
+9 °C
16 فوریه
0.44
70 %
4.83 m/s
W
1014 hPa
light rain
81 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+7 °C
06:43
12:11
17:38
19:04
جمعه
+13 °C
17 فوریه
0
55 %
4.66 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+6 °C
+7 °C
+4 °C
06:42
12:11
17:39
19:05
شنبه
+12 °C
18 فوریه
0
59 %
3.58 m/s
N
1025 hPa
broken clouds
59 %
+12 °C
+6 °C
+7 °C
+5 °C
06:41
12:11
17:40
19:06
یکشنبه
+13 °C
19 فوریه
0
51 %
3.62 m/s
NNE
1020 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+7 °C
+8 °C
+5 °C
06:40
12:11
17:41
19:07
دوشنبه
+13 °C
20 فوریه
0
57 %
3.27 m/s
NW
1025 hPa
few clouds
24 %
+13 °C
+8 °C
+9 °C
+5 °C
06:39
12:10
17:42
19:08
سهشنبه
+11 °C
21 فوریه
0.16
61 %
5.56 m/s
NNE
1028 hPa
light rain
94 %
+11 °C
+10 °C
+10 °C
+7 °C
06:37
12:10
17:43
19:09
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+3 °C
06:54
صبح
+8 °C
12:11
روز
+16 °C
17:27
شب
+12 °C
18:54
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَرگاوِ عُليا +03:30
00:02:34
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...