مَرگاوِ عُليا (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مَرگاوِ عُليا

36° 11.178 N 53° 11.857 E
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
10:06:12
0
88 %
4.12 m/s
SSW
1023 hPa
overcast clouds
100
+15 °C
+15 °C
+16 °C
+12 °C
06:49
11:46
16:42
18:13
امروز
+15 °C
1 دسامبر
0
88 %
3.96 m/s
WSW
1023 hPa
overcast clouds
100 %
+15 °C
+15 °C
+16 °C
+12 °C
06:49
11:46
16:42
18:13
فردا
+18 °C
2 دسامبر
0
53 %
2.49 m/s
NNE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+12 °C
06:50
11:46
16:42
18:13
یکشنبه
+19 °C
3 دسامبر
0
39 %
2.37 m/s
NNE
1020 hPa
sky is clear
8 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+13 °C
06:51
11:46
16:42
18:13
دوشنبه
+19 °C
4 دسامبر
0
30 %
1.98 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+20 °C
+14 °C
06:51
11:47
16:42
18:13
سهشنبه
+19 °C
5 دسامبر
0
27 %
2.6 m/s
SSW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+20 °C
+14 °C
06:52
11:47
16:42
18:13
چهار شنبه
+15 °C
6 دسامبر
0.72
76 %
2.9 m/s
NNE
1027 hPa
light rain
64 %
+15 °C
+12 °C
+15 °C
+13 °C
06:53
11:48
16:42
18:13
پنج شنبه
+14 °C
7 دسامبر
0
75 %
2.64 m/s
NNE
1020 hPa
broken clouds
82 %
+14 °C
+12 °C
+16 °C
+12 °C
06:54
11:48
16:42
18:13
جمعه
+15 °C
8 دسامبر
0
66 %
2.14 m/s
NE
1016 hPa
broken clouds
84 %
+15 °C
+13 °C
+17 °C
+11 °C
06:55
11:48
16:42
18:13
شنبه
+18 °C
9 دسامبر
0
36 %
2.03 m/s
SE
1012 hPa
scattered clouds
25 %
+18 °C
+17 °C
+20 °C
+12 °C
06:56
11:49
16:42
18:14
یکشنبه
+13 °C
10 دسامبر
32.85
88 %
5.05 m/s
NE
1021 hPa
heavy intensity rain
98 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+14 °C
06:56
11:49
16:42
18:14
دوشنبه
+10 °C
11 دسامبر
7.6
76 %
3.7 m/s
NE
1037 hPa
moderate rain
95 %
+10 °C
+8 °C
+11 °C
+10 °C
06:57
11:50
16:42
18:14
سهشنبه
+10 °C
12 دسامبر
0
63 %
1.64 m/s
N
1026 hPa
scattered clouds
42 %
+10 °C
+8 °C
+12 °C
+7 °C
06:58
11:50
16:42
18:14
چهار شنبه
+11 °C
13 دسامبر
0
67 %
2.38 m/s
W
1026 hPa
scattered clouds
43 %
+11 °C
+10 °C
+11 °C
+7 °C
06:59
11:51
16:43
18:15
پنج شنبه
+10 °C
14 دسامبر
4.58
77 %
2.43 m/s
NW
1029 hPa
light rain
100 %
+10 °C
+8 °C
+8 °C
+10 °C
06:59
11:51
16:43
18:15
جمعه
+8 °C
15 دسامبر
0.38
84 %
2.11 m/s
WSW
1035 hPa
light rain
100 %
+8 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:00
11:52
16:43
18:15
شنبه
+9 °C
16 دسامبر
0
73 %
2.8 m/s
NE
1033 hPa
broken clouds
76 %
+9 °C
+8 °C
+11 °C
+7 °C
07:01
11:52
16:43
18:15
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+15 °C
06:49
صبح
+12 °C
11:46
روز
+15 °C
16:42
شب
+16 °C
18:13
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَرگاوِ عُليا +03:30
10:12:44
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...