پیش بینی آب و هوا در نسن

36° 14.114 N 51° 29.971 E
آب و هوا در حال حاضر
+22 °C
01:16:14
0
94 %
2.06 m/s
W
1009 hPa
light intensity drizzle
90
+20 °C
+20 °C
+20 °C
+23 °C
05:55
11:55
17:55
19:21
فردا
+20 °C
26 سپتامبر
20.86
80 %
11.89 m/s
WNW
1022 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+20 °C
+20 °C
+23 °C
05:55
11:55
17:55
19:21
دوشنبه
+22 °C
27 سپتامبر
0
67 %
3.55 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+22 °C
+24 °C
+20 °C
05:55
11:54
17:53
19:19
سهشنبه
+22 °C
28 سپتامبر
0.53
73 %
1.81 m/s
NW
1015 hPa
light rain
81 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
05:56
11:54
17:52
19:17
چهار شنبه
+21 °C
29 سپتامبر
2.51
82 %
2.78 m/s
WNW
1019 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
05:57
11:54
17:51
19:16
پنج شنبه
+21 °C
30 سپتامبر
1.61
79 %
4.09 m/s
NW
1023 hPa
light rain
53 %
+21 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:58
11:53
17:49
19:14
جمعه
+21 °C
1 اکتبر
0.13
73 %
3.55 m/s
W
1025 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:59
11:53
17:48
19:13
شنبه
+22 °C
2 اکتبر
0
76 %
2.99 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
1 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
06:00
11:53
17:46
19:11
یکشنبه
+23 °C
3 اکتبر
0
73 %
2.18 m/s
N
1021 hPa
sky is clear
7 %
+23 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
06:00
11:52
17:45
19:10
دوشنبه
+23 °C
4 اکتبر
0
80 %
2.18 m/s
NNW
1021 hPa
broken clouds
65 %
+23 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
06:01
11:52
17:43
19:08
سهشنبه
+23 °C
5 اکتبر
0
75 %
4.02 m/s
NW
1022 hPa
scattered clouds
34 %
+23 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
06:02
11:52
17:42
19:07
چهار شنبه
+23 °C
6 اکتبر
0
62 %
4.74 m/s
NW
1023 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
06:03
11:52
17:40
19:06
پنج شنبه
+22 °C
7 اکتبر
0
70 %
3.49 m/s
WNW
1020 hPa
few clouds
20 %
+22 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
06:04
11:51
17:39
19:04
جمعه
+23 °C
8 اکتبر
0
73 %
3.36 m/s
NW
1020 hPa
broken clouds
51 %
+23 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
06:05
11:51
17:38
19:03
شنبه
+22 °C
9 اکتبر
0.4
82 %
5.27 m/s
W
1022 hPa
light rain
89 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
06:05
11:51
17:36
19:01
یکشنبه
+21 °C
10 اکتبر
0.72
73 %
4.19 m/s
WNW
1023 hPa
light rain
91 %
+21 °C
+20 °C
+22 °C
+20 °C
06:06
11:50
17:35
19:00
دوشنبه
+21 °C
11 اکتبر
0
68 %
2.18 m/s
N
1020 hPa
sky is clear
1 %
+21 °C
+22 °C
+22 °C
+19 °C
06:07
11:50
17:33
18:59
آب و هوا در حال حاضر
light intensity drizzle
+22 °C
05:55
صبح
+23 °C
11:55
روز
+20 °C
17:55
شب
+20 °C
19:21
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 94 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 90

فشار 1009 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نسن +03:30
01:09:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...