پیش بینی آب و هوا در نسن

36° 14.114 N 51° 29.971 E
آب و هوا در حال حاضر
+7 °C
01:17:34
0
93 %
2.06 m/s
S
1030 hPa
broken clouds
75
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+7 °C
06:59
11:54
16:49
18:20
فردا
+9 °C
6 دسامبر
0
72 %
4 m/s
ESE
1030 hPa
overcast clouds
96 %
+9 °C
+9 °C
+9 °C
+7 °C
07:00
11:54
16:49
18:20
چهار شنبه
+10 °C
7 دسامبر
0
68 %
2.27 m/s
ESE
1028 hPa
sky is clear
7 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+8 °C
07:01
11:55
16:49
18:20
پنج شنبه
+11 °C
8 دسامبر
0
66 %
1.32 m/s
SSE
1028 hPa
sky is clear
4 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:02
11:55
16:49
18:20
جمعه
+11 °C
9 دسامبر
0
70 %
2.3 m/s
E
1031 hPa
scattered clouds
37 %
+11 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:03
11:56
16:49
18:20
شنبه
+11 °C
10 دسامبر
0
69 %
1.63 m/s
E
1029 hPa
scattered clouds
40 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+11 °C
07:04
11:56
16:49
18:21
یکشنبه
+11 °C
11 دسامبر
0.53
73 %
2.01 m/s
NE
1029 hPa
light rain
65 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:04
11:57
16:49
18:21
دوشنبه
+11 °C
12 دسامبر
0.26
69 %
3.01 m/s
ENE
1028 hPa
light rain
74 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:05
11:57
16:49
18:21
سهشنبه
+11 °C
13 دسامبر
0.4
72 %
4.32 m/s
ESE
1024 hPa
light rain
27 %
+11 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:06
11:58
16:49
18:21
چهار شنبه
+13 °C
14 دسامبر
0
55 %
4.04 m/s
ESE
1019 hPa
scattered clouds
29 %
+13 °C
+13 °C
+14 °C
+11 °C
07:07
11:58
16:50
18:22
پنج شنبه
+13 °C
15 دسامبر
0
57 %
2.76 m/s
ESE
1024 hPa
sky is clear
9 %
+13 °C
+12 °C
+13 °C
+13 °C
07:07
11:59
16:50
18:22
جمعه
+13 °C
16 دسامبر
0
74 %
3.01 m/s
E
1028 hPa
broken clouds
73 %
+13 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:08
11:59
16:50
18:22
شنبه
+14 °C
17 دسامبر
0
69 %
3.01 m/s
ESE
1023 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:08
12:00
16:51
18:23
یکشنبه
+14 °C
18 دسامبر
0
72 %
1.7 m/s
N
1022 hPa
sky is clear
3 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:09
12:00
16:51
18:23
دوشنبه
+15 °C
19 دسامبر
0
67 %
2.38 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+14 °C
+14 °C
+12 °C
07:10
12:00
16:51
18:23
سهشنبه
+16 °C
20 دسامبر
0
60 %
2.53 m/s
SE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+15 °C
+15 °C
+14 °C
07:10
12:01
16:52
18:24
چهار شنبه
+17 °C
21 دسامبر
0
57 %
2.5 m/s
SE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+17 °C
+17 °C
+15 °C
07:11
12:01
16:52
18:24
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+7 °C
06:59
صبح
+7 °C
11:54
روز
+9 °C
16:49
شب
+9 °C
18:20
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 93 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 75

فشار 1030 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نسن +03:30
01:12:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...