پیش بینی آب و هوا در نسن

36° 14.114 N 51° 29.971 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
21:43:16
0.34 1h
100 %
2.1 m/s
WSW
1024 hPa
light rain
90
+13 °C
+11 °C
+13 °C
+13 °C
07:00
11:54
16:49
18:20
امروز
+13 °C
5 دسامبر
5.58
75 %
4.57 m/s
NW
1025 hPa
light rain
88 %
+13 °C
+11 °C
+13 °C
+13 °C
07:00
11:54
16:49
18:20
فردا
+12 °C
6 دسامبر
12.42
68 %
2.45 m/s
ENE
1022 hPa
moderate rain
100 %
+12 °C
+10 °C
+11 °C
+12 °C
07:01
11:55
16:49
18:20
دوشنبه
+9 °C
7 دسامبر
11.83
75 %
3.19 m/s
WNW
1028 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+8 °C
+9 °C
+10 °C
07:02
11:55
16:49
18:20
سهشنبه
+10 °C
8 دسامبر
0.3
62 %
0.72 m/s
WNW
1029 hPa
light rain
23 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+9 °C
07:02
11:56
16:49
18:20
چهار شنبه
+11 °C
9 دسامبر
0
59 %
2.5 m/s
E
1028 hPa
sky is clear
3 %
+11 °C
+10 °C
+11 °C
+9 °C
07:03
11:56
16:49
18:20
پنج شنبه
+11 °C
10 دسامبر
0
62 %
0.63 m/s
E
1028 hPa
overcast clouds
93 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:04
11:56
16:49
18:21
جمعه
+11 °C
11 دسامبر
0.21
64 %
0.27 m/s
NE
1028 hPa
light rain
78 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+10 °C
07:05
11:57
16:49
18:21
شنبه
+11 °C
12 دسامبر
0
55 %
3.01 m/s
E
1025 hPa
scattered clouds
36 %
+11 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
07:05
11:57
16:49
18:21
یکشنبه
+12 °C
13 دسامبر
0
53 %
3.18 m/s
ESE
1018 hPa
broken clouds
53 %
+12 °C
+13 °C
+13 °C
+11 °C
07:06
11:58
16:50
18:21
دوشنبه
+14 °C
14 دسامبر
0
53 %
0.8 m/s
NNE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+14 °C
+13 °C
+14 °C
+13 °C
07:07
11:58
16:50
18:22
سهشنبه
+14 °C
15 دسامبر
0
52 %
1.2 m/s
E
1019 hPa
few clouds
12 %
+14 °C
+13 °C
+14 °C
+13 °C
07:08
11:59
16:50
18:22
چهار شنبه
+13 °C
16 دسامبر
0.89
70 %
1.14 m/s
WNW
1020 hPa
light rain
82 %
+13 °C
+13 °C
+13 °C
+13 °C
07:08
11:59
16:50
18:22
پنج شنبه
+12 °C
17 دسامبر
7.27
75 %
4.95 m/s
WNW
1026 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+11 °C
+11 °C
+12 °C
07:09
12:00
16:51
18:23
جمعه
+12 °C
18 دسامبر
1.64
70 %
3.6 m/s
NW
1028 hPa
light rain
66 %
+12 °C
+11 °C
+11 °C
+11 °C
07:09
12:00
16:51
18:23
شنبه
+10 °C
19 دسامبر
6.29
74 %
0.21 m/s
NW
1028 hPa
light rain
100 %
+10 °C
+10 °C
+10 °C
+10 °C
07:10
12:01
16:52
18:24
یکشنبه
+11 °C
20 دسامبر
2.99
69 %
3.43 m/s
ENE
1025 hPa
light rain
99 %
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+9 °C
07:10
12:01
16:52
18:24
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+11 °C
07:00
صبح
+13 °C
11:54
روز
+13 °C
16:49
شب
+13 °C
18:20
شب
+11 °C
میزان بارش 0.34 1h

رطوبت 100 %

سرعت باد 2.1 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 90

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نسن +03:30
21:12:17
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...