نسن (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در نسن

36° 14.114 N 51° 29.971 E
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
21:50:43
0
83 %
2.06 m/s
E
1010 hPa
broken clouds
75
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
05:46
13:05
20:23
22:14
امروز
+29 °C
17 ژوئن
0
64 %
2.65 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
05:46
13:05
20:23
22:14
فردا
+29 °C
18 ژوئن
0.62
62 %
1.99 m/s
SE
1014 hPa
light rain
0 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
05:46
13:05
20:24
22:14
چهار شنبه
+28 °C
19 ژوئن
0.2
69 %
3.69 m/s
NNW
1015 hPa
light rain
15 %
+28 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
05:46
13:05
20:24
22:14
پنج شنبه
+29 °C
20 ژوئن
0
61 %
3.29 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
4 %
+29 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
05:46
13:05
20:24
22:14
جمعه
+30 °C
21 ژوئن
0
54 %
2.38 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+28 °C
05:46
13:05
20:24
22:15
شنبه
+29 °C
22 ژوئن
0.12
60 %
2.27 m/s
NE
1009 hPa
light rain
0 %
+29 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:47
13:06
20:25
22:15
یکشنبه
+29 °C
23 ژوئن
0
59 %
3.86 m/s
SE
1007 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+27 °C
05:47
13:06
20:25
22:15
دوشنبه
+30 °C
24 ژوئن
0
58 %
4.07 m/s
W
1004 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+29 °C
05:47
13:06
20:25
22:15
سهشنبه
+30 °C
25 ژوئن
0
54 %
4.3 m/s
WSW
1007 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+27 °C
05:48
13:06
20:25
22:15
چهار شنبه
+30 °C
26 ژوئن
0
45 %
2.79 m/s
S
1006 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+29 °C
+30 °C
+29 °C
05:48
13:06
20:25
22:15
پنج شنبه
+30 °C
27 ژوئن
0
54 %
3.18 m/s
SSW
1007 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+29 °C
05:48
13:07
20:25
22:15
جمعه
+30 °C
28 ژوئن
0
52 %
2.28 m/s
N
1005 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
05:49
13:07
20:25
22:15
شنبه
+31 °C
29 ژوئن
0
56 %
3.11 m/s
NNW
1003 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+29 °C
+30 °C
+28 °C
05:49
13:07
20:25
22:15
یکشنبه
+32 °C
30 ژوئن
0
53 %
3.12 m/s
NNW
1002 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+29 °C
+31 °C
+30 °C
05:50
13:07
20:25
22:15
دوشنبه
+31 °C
1 جولای
0
57 %
4.36 m/s
WNW
999 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+30 °C
+29 °C
05:50
13:07
20:25
22:14
سهشنبه
+28 °C
2 جولای
0.33
76 %
7.05 m/s
WNW
1006 hPa
light rain
11 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+27 °C
05:50
13:08
20:25
22:14
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+27 °C
05:46
صبح
+26 °C
13:05
روز
+29 °C
20:23
شب
+28 °C
22:14
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نسن +04:30
22:06:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...