طُوق وار (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در طُوق وار

36° 46.844 N 53° 1.841 E
آب و هوا در حال حاضر
+8 °C
00:17:43
0
48 %
1.59 m/s
ESE
1015 hPa
clear sky
2
+15 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
06:56
12:11
17:26
18:55
فردا
+15 °C
6 فوریه
0
31 %
2.94 m/s
NNE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+15 °C
+10 °C
+11 °C
+8 °C
06:55
12:11
17:28
18:55
سهشنبه
+18 °C
7 فوریه
0
28 %
4.59 m/s
NNW
1004 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+11 °C
+12 °C
+10 °C
06:54
12:11
17:29
18:56
چهار شنبه
+10 °C
8 فوریه
9.75
90 %
5.18 m/s
WNW
1015 hPa
moderate rain
100 %
+10 °C
+8 °C
+8 °C
+9 °C
06:53
12:12
17:30
18:57
پنج شنبه
+8 °C
9 فوریه
7.19
75 %
5.17 m/s
WSW
1026 hPa
light rain
97 %
+8 °C
+6 °C
+7 °C
+7 °C
06:52
12:12
17:31
18:58
جمعه
+6 °C
10 فوریه
11.39
82 %
3.61 m/s
WSW
1029 hPa
light rain
100 %
+6 °C
+5 °C
+5 °C
+6 °C
06:51
12:12
17:32
18:59
شنبه
+8 °C
11 فوریه
0.45
58 %
4.28 m/s
NE
1026 hPa
light rain
36 %
+8 °C
+5 °C
+6 °C
+4 °C
06:50
12:12
17:33
19:00
یکشنبه
+9 °C
12 فوریه
0
52 %
5.09 m/s
NE
1028 hPa
few clouds
13 %
+9 °C
+6 °C
+6 °C
+2 °C
06:49
12:12
17:34
19:01
دوشنبه
+11 °C
13 فوریه
0
46 %
3.28 m/s
NE
1026 hPa
sky is clear
4 %
+11 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
06:48
12:12
17:35
19:02
سهشنبه
+11 °C
14 فوریه
0.89
55 %
5.54 m/s
WNW
1030 hPa
light rain
95 %
+11 °C
+6 °C
+7 °C
+5 °C
06:47
12:12
17:36
19:03
چهار شنبه
+11 °C
15 فوریه
0
48 %
4.59 m/s
ENE
1022 hPa
overcast clouds
98 %
+11 °C
+9 °C
+9 °C
+4 °C
06:46
12:11
17:37
19:04
پنج شنبه
+10 °C
16 فوریه
0.48
67 %
5.49 m/s
W
1014 hPa
light rain
91 %
+10 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
06:45
12:11
17:38
19:05
جمعه
+12 °C
17 فوریه
0
59 %
4.89 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
4 %
+12 °C
+7 °C
+8 °C
+6 °C
06:44
12:11
17:39
19:06
شنبه
+12 °C
18 فوریه
0
62 %
4.09 m/s
NNE
1026 hPa
scattered clouds
32 %
+12 °C
+7 °C
+8 °C
+6 °C
06:42
12:11
17:40
19:07
یکشنبه
+12 °C
19 فوریه
0
55 %
3.71 m/s
NNE
1020 hPa
sky is clear
1 %
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+6 °C
06:41
12:11
17:41
19:08
دوشنبه
+12 °C
20 فوریه
0
59 %
3.74 m/s
NW
1025 hPa
few clouds
14 %
+12 °C
+9 °C
+10 °C
+6 °C
06:40
12:11
17:42
19:09
سهشنبه
+11 °C
21 فوریه
0.41
61 %
6.26 m/s
NE
1029 hPa
light rain
92 %
+11 °C
+10 °C
+10 °C
+8 °C
06:39
12:11
17:43
19:10
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+8 °C
06:56
صبح
+8 °C
12:11
روز
+15 °C
17:26
شب
+11 °C
18:55
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 48 %

سرعت باد 1.59 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 2

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
طُوق وار +03:30
00:02:22
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...