بَنگَُُ (ساحل عاج) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در بَنگَُُ

7° 20.125 N -3° 28.382 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
21:32:35
0
50 %
2.56 m/s
S
1011 hPa
overcast clouds
99
+37 °C
+28 °C
+32 °C
+20 °C
06:32
12:27
18:23
19:34
امروز
+37 °C
5 فوریه
0
27 %
2.77 m/s
S
1011 hPa
overcast clouds
91 %
+37 °C
+28 °C
+32 °C
+20 °C
06:32
12:27
18:23
19:34
فردا
+35 °C
6 فوریه
0.11
40 %
2.52 m/s
S
1010 hPa
light rain
100 %
+35 °C
+25 °C
+32 °C
+22 °C
06:32
12:27
18:23
19:34
سهشنبه
+36 °C
7 فوریه
0.84
36 %
2.27 m/s
SSW
1009 hPa
light rain
40 %
+36 °C
+25 °C
+28 °C
+21 °C
06:32
12:27
18:23
19:34
چهار شنبه
+34 °C
8 فوریه
4.64
41 %
2.35 m/s
SSW
1010 hPa
light rain
100 %
+34 °C
+23 °C
+22 °C
+23 °C
06:32
12:28
18:23
19:35
پنج شنبه
+35 °C
9 فوریه
0
38 %
2.19 m/s
SSW
1010 hPa
broken clouds
76 %
+35 °C
+28 °C
+32 °C
+21 °C
06:32
12:28
18:23
19:35
جمعه
+36 °C
10 فوریه
0
37 %
2.53 m/s
SSW
1010 hPa
few clouds
18 %
+36 °C
+28 °C
+31 °C
+21 °C
06:32
12:28
18:24
19:35
شنبه
+37 °C
11 فوریه
0
36 %
2.19 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
27 %
+37 °C
+27 °C
+32 °C
+22 °C
06:31
12:28
18:24
19:35
یکشنبه
+37 °C
12 فوریه
0
33 %
2.36 m/s
S
1009 hPa
broken clouds
67 %
+37 °C
+28 °C
+34 °C
+22 °C
06:31
12:28
18:24
19:35
دوشنبه
+35 °C
13 فوریه
0
39 %
2.51 m/s
S
1011 hPa
broken clouds
69 %
+35 °C
+29 °C
+32 °C
+22 °C
06:31
12:28
18:24
19:35
سهشنبه
+36 °C
14 فوریه
0
28 %
1.93 m/s
S
1010 hPa
sky is clear
7 %
+36 °C
+29 °C
+33 °C
+21 °C
06:31
12:28
18:24
19:35
چهار شنبه
+35 °C
15 فوریه
0
11 %
2.13 m/s
NE
1009 hPa
few clouds
18 %
+35 °C
+25 °C
+31 °C
+20 °C
06:31
12:27
18:24
19:35
پنج شنبه
+36 °C
16 فوریه
0
13 %
1.9 m/s
NE
1009 hPa
broken clouds
69 %
+36 °C
+24 °C
+31 °C
+19 °C
06:30
12:27
18:25
19:35
جمعه
+36 °C
17 فوریه
0
13 %
1.87 m/s
SSE
1009 hPa
broken clouds
69 %
+36 °C
+25 °C
+31 °C
+19 °C
06:30
12:27
18:25
19:35
شنبه
+37 °C
18 فوریه
0
23 %
2.07 m/s
S
1010 hPa
scattered clouds
50 %
+37 °C
+26 °C
+32 °C
+19 °C
06:30
12:27
18:25
19:35
یکشنبه
+37 °C
19 فوریه
0
25 %
1.78 m/s
S
1009 hPa
scattered clouds
39 %
+37 °C
+27 °C
+33 °C
+20 °C
06:30
12:27
18:25
19:35
دوشنبه
+37 °C
20 فوریه
0
30 %
2 m/s
SW
1009 hPa
scattered clouds
42 %
+37 °C
+30 °C
+34 °C
+20 °C
06:29
12:27
18:25
19:35
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+28 °C
06:32
صبح
+20 °C
12:27
روز
+37 °C
18:23
شب
+32 °C
19:34
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 50 %

سرعت باد 2.56 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 99

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بَنگَُُ +00:00
21:02:35
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...