كَُُكَكُُرِكرُُ (ساحل عاج) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كَُُكَكُُرِكرُُ

7° 11.309 N -3° 17.748 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
19:39:12
0
29 %
0.83 m/s
ESE
1009 hPa
overcast clouds
98
+37 °C
+28 °C
+31 °C
+20 °C
06:31
12:27
18:22
19:34
امروز
+37 °C
5 فوریه
0
27 %
2.6 m/s
S
1011 hPa
broken clouds
53 %
+37 °C
+28 °C
+31 °C
+20 °C
06:31
12:27
18:22
19:34
فردا
+36 °C
6 فوریه
1.14
35 %
2.49 m/s
SSW
1010 hPa
light rain
94 %
+36 °C
+24 °C
+33 °C
+22 °C
06:31
12:27
18:22
19:34
سهشنبه
+36 °C
7 فوریه
0.99
36 %
2.21 m/s
SSW
1009 hPa
light rain
53 %
+36 °C
+24 °C
+27 °C
+21 °C
06:31
12:27
18:22
19:34
چهار شنبه
+33 °C
8 فوریه
0.47
47 %
2.23 m/s
S
1010 hPa
light rain
100 %
+33 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:31
12:27
18:23
19:34
پنج شنبه
+36 °C
9 فوریه
0.14
38 %
2.12 m/s
S
1010 hPa
light rain
58 %
+36 °C
+27 °C
+32 °C
+22 °C
06:31
12:27
18:23
19:34
جمعه
+36 °C
10 فوریه
0
36 %
2.78 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
32 %
+36 °C
+28 °C
+32 °C
+21 °C
06:31
12:27
18:23
19:34
شنبه
+37 °C
11 فوریه
0
34 %
2.25 m/s
S
1009 hPa
few clouds
13 %
+37 °C
+28 °C
+32 °C
+22 °C
06:31
12:27
18:23
19:34
یکشنبه
+38 °C
12 فوریه
0
31 %
2.46 m/s
S
1009 hPa
scattered clouds
40 %
+38 °C
+28 °C
+34 °C
+22 °C
06:30
12:27
18:23
19:34
دوشنبه
+37 °C
13 فوریه
0
32 %
2.63 m/s
ESE
1009 hPa
broken clouds
55 %
+37 °C
+26 °C
+32 °C
+24 °C
06:30
12:27
18:24
19:34
سهشنبه
+38 °C
14 فوریه
0
32 %
2.75 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
45 %
+38 °C
+28 °C
+33 °C
+21 °C
06:30
12:27
18:24
19:34
چهار شنبه
+38 °C
15 فوریه
0
28 %
2.88 m/s
S
1009 hPa
few clouds
12 %
+38 °C
+28 °C
+33 °C
+22 °C
06:30
12:27
18:24
19:34
پنج شنبه
+37 °C
16 فوریه
0
31 %
2.08 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
71 %
+37 °C
+28 °C
+32 °C
+21 °C
06:30
12:27
18:24
19:34
جمعه
+39 °C
17 فوریه
0
26 %
2.36 m/s
SSW
1010 hPa
sky is clear
8 %
+39 °C
+29 °C
+33 °C
+21 °C
06:29
12:27
18:24
19:34
شنبه
+38 °C
18 فوریه
0
30 %
2 m/s
S
1010 hPa
scattered clouds
30 %
+38 °C
+27 °C
+33 °C
+21 °C
06:29
12:27
18:24
19:35
یکشنبه
+38 °C
19 فوریه
0
29 %
2.05 m/s
SW
1010 hPa
broken clouds
83 %
+38 °C
+28 °C
+33 °C
+21 °C
06:29
12:27
18:24
19:35
دوشنبه
+37 °C
20 فوریه
0
31 %
2.48 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
36 %
+37 °C
+29 °C
+33 °C
+22 °C
06:28
12:26
18:24
19:35
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+29 °C
06:31
صبح
+20 °C
12:27
روز
+37 °C
18:22
شب
+31 °C
19:34
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 29 %

سرعت باد 0.83 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 98

فشار 1009 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كَُُكَكُُرِكرُُ +00:00
19:02:37
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...