نَِبلِ (ساحل عاج) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در نَِبلِ

6° 39.677 N -3° 16.19 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
19:40:18
0
60 %
3.24 m/s
S
1009 hPa
overcast clouds
100
+36 °C
+27 °C
+30 °C
+22 °C
06:31
12:27
18:22
19:34
امروز
+36 °C
5 فوریه
0
36 %
3.24 m/s
S
1011 hPa
overcast clouds
98 %
+36 °C
+27 °C
+30 °C
+22 °C
06:31
12:27
18:22
19:34
فردا
+35 °C
6 فوریه
1.96
42 %
3.21 m/s
S
1010 hPa
moderate rain
78 %
+35 °C
+24 °C
+31 °C
+23 °C
06:31
12:27
18:23
19:34
سهشنبه
+34 °C
7 فوریه
3.59
45 %
3.34 m/s
S
1010 hPa
moderate rain
64 %
+34 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:30
12:27
18:23
19:34
چهار شنبه
+32 °C
8 فوریه
1.1
50 %
2.59 m/s
SSE
1010 hPa
light rain
99 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:30
12:27
18:23
19:34
پنج شنبه
+29 °C
9 فوریه
0.21
63 %
2.52 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
68 %
+29 °C
+27 °C
+30 °C
+23 °C
06:30
12:27
18:23
19:34
جمعه
+33 °C
10 فوریه
0
48 %
3.1 m/s
SSW
1010 hPa
broken clouds
51 %
+33 °C
+26 °C
+30 °C
+22 °C
06:30
12:27
18:23
19:35
شنبه
+35 °C
11 فوریه
0
41 %
2.32 m/s
SSW
1009 hPa
scattered clouds
34 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+22 °C
06:30
12:27
18:24
19:35
یکشنبه
+36 °C
12 فوریه
0
40 %
2.77 m/s
S
1009 hPa
broken clouds
68 %
+36 °C
+27 °C
+33 °C
+22 °C
06:30
12:27
18:24
19:35
دوشنبه
+36 °C
13 فوریه
0.84
39 %
3.8 m/s
SSE
1010 hPa
light rain
50 %
+36 °C
+26 °C
+30 °C
+23 °C
06:30
12:27
18:24
19:35
سهشنبه
+36 °C
14 فوریه
0
38 %
3.25 m/s
S
1010 hPa
scattered clouds
27 %
+36 °C
+27 °C
+32 °C
+22 °C
06:29
12:27
18:24
19:35
چهار شنبه
+36 °C
15 فوریه
0
36 %
3.38 m/s
S
1009 hPa
few clouds
22 %
+36 °C
+27 °C
+30 °C
+23 °C
06:29
12:27
18:24
19:35
پنج شنبه
+36 °C
16 فوریه
0
38 %
2.18 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
54 %
+36 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:29
12:27
18:24
19:35
جمعه
+37 °C
17 فوریه
0
35 %
2.35 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
26 %
+37 °C
+27 °C
+32 °C
+22 °C
06:29
12:27
18:24
19:35
شنبه
+37 °C
18 فوریه
0.48
37 %
2.62 m/s
S
1010 hPa
light rain
60 %
+37 °C
+27 °C
+31 °C
+22 °C
06:28
12:26
18:24
19:35
یکشنبه
+38 °C
19 فوریه
0
32 %
3.03 m/s
SSW
1010 hPa
scattered clouds
50 %
+38 °C
+28 °C
+31 °C
+22 °C
06:28
12:26
18:25
19:35
دوشنبه
+37 °C
20 فوریه
0
34 %
2.73 m/s
SW
1010 hPa
scattered clouds
35 %
+37 °C
+27 °C
+32 °C
+23 °C
06:28
12:26
18:25
19:35
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+28 °C
06:31
صبح
+22 °C
12:27
روز
+36 °C
18:22
شب
+30 °C
19:34
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 60 %

سرعت باد 3.24 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 100

فشار 1009 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نَِبلِ +00:00
19:02:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...