پیش بینی آب و هوا در بُُرنِمُُته گَردِنس

17° 58.239 N -76° 45.719 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
20:44:50
0
83 %
4.12 m/s
WNW
1012 hPa
few clouds
20
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
05:47
12:12
18:37
19:54
دیروز
+34 °C
6 اوت
0.87
45 %
3.15 m/s
S
1015 hPa
light rain
90 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
05:47
12:12
18:38
19:55
امروز
+35 °C
7 اوت
0
40 %
6.06 m/s
SE
1013 hPa
few clouds
20 %
+35 °C
+26 °C
+31 °C
+24 °C
05:47
12:12
18:37
19:54
فردا
+36 °C
8 اوت
1.52
38 %
3.11 m/s
SE
1015 hPa
light rain
35 %
+36 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
05:47
12:12
18:37
19:54
سهشنبه
+33 °C
9 اوت
6.41
54 %
2.94 m/s
SE
1015 hPa
light rain
65 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:48
12:12
18:36
19:53
چهار شنبه
+33 °C
10 اوت
2.81
47 %
3.94 m/s
SE
1014 hPa
light rain
29 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
12:12
18:36
19:52
پنج شنبه
+35 °C
11 اوت
0
39 %
4.66 m/s
SSE
1013 hPa
sky is clear
8 %
+35 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
12:12
18:35
19:51
جمعه
+34 °C
12 اوت
0
41 %
4.65 m/s
SSE
1014 hPa
sky is clear
7 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
12:11
18:34
19:51
شنبه
+31 °C
13 اوت
10.61
58 %
2.45 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
10 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:34
19:50
یکشنبه
+34 °C
14 اوت
1.56
48 %
5.25 m/s
SE
1012 hPa
light rain
77 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:33
19:49
دوشنبه
+30 °C
15 اوت
2.29
62 %
3.82 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
86 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:32
19:48
سهشنبه
+32 °C
16 اوت
1.08
50 %
4.7 m/s
SE
1015 hPa
light rain
67 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:32
19:47
چهار شنبه
+35 °C
17 اوت
0
35 %
5.34 m/s
SE
1014 hPa
broken clouds
84 %
+35 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:31
19:47
پنج شنبه
+32 °C
18 اوت
3.97
57 %
3.12 m/s
SE
1013 hPa
light rain
45 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:30
19:46
جمعه
+32 °C
19 اوت
1.93
49 %
4.22 m/s
SE
1014 hPa
light rain
78 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:30
19:45
شنبه
+34 °C
20 اوت
0.28
42 %
5.25 m/s
SE
1013 hPa
light rain
0 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:50
12:10
18:29
19:44
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0.83
42 %
4.72 m/s
SE
1014 hPa
light rain
8 %
+35 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:09
18:28
19:43
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+28 °C
05:47
صبح
+24 °C
12:12
روز
+34 °C
18:37
شب
+29 °C
19:54
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد West-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بُُرنِمُُته گَردِنس -05:00
20:08:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...