پیش بینی آب و هوا در نِوپُرت َِست

17° 58.133 N -76° 48.242 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
19:56:35
0
83 %
4.12 m/s
NNW
1012 hPa
few clouds
20
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
05:47
12:12
18:37
19:54
دیروز
+34 °C
6 اوت
1.05
44 %
3.15 m/s
S
1015 hPa
light rain
89 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
05:47
12:12
18:38
19:55
امروز
+35 °C
7 اوت
0.76
39 %
6.4 m/s
SE
1013 hPa
light rain
16 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:47
12:12
18:37
19:54
فردا
+35 °C
8 اوت
0.77
40 %
4.07 m/s
SE
1014 hPa
light rain
44 %
+35 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
05:48
12:12
18:37
19:54
سهشنبه
+33 °C
9 اوت
5.92
55 %
2.76 m/s
SE
1015 hPa
light rain
76 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+27 °C
05:48
12:12
18:36
19:53
چهار شنبه
+34 °C
10 اوت
0.27
43 %
4.59 m/s
SE
1014 hPa
light rain
19 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
12:12
18:36
19:52
پنج شنبه
+35 °C
11 اوت
0
37 %
5.16 m/s
SSE
1013 hPa
sky is clear
9 %
+35 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
12:12
18:35
19:52
جمعه
+32 °C
12 اوت
1.99
51 %
4.27 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
18 %
+32 °C
+24 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:12
18:35
19:51
شنبه
+32 °C
13 اوت
6.16
56 %
2.7 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
20 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:34
19:50
یکشنبه
+34 °C
14 اوت
1.11
45 %
5.22 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:33
19:49
دوشنبه
+33 °C
15 اوت
1.31
50 %
5.01 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
52 %
+33 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:33
19:48
سهشنبه
+31 °C
16 اوت
3.01
60 %
3.28 m/s
SE
1015 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:11
18:32
19:48
چهار شنبه
+35 °C
17 اوت
0
37 %
4.35 m/s
SE
1013 hPa
scattered clouds
45 %
+35 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
05:50
12:11
18:31
19:47
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
8.86
62 %
2.53 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
98 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:31
19:46
جمعه
+32 °C
19 اوت
1.11
50 %
2.51 m/s
SE
1014 hPa
light rain
96 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:50
12:10
18:30
19:45
شنبه
+31 °C
20 اوت
2.87
53 %
4.35 m/s
SE
1014 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:50
12:10
18:29
19:44
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0
39 %
4.94 m/s
ESE
1015 hPa
broken clouds
69 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+27 °C
05:47
صبح
+24 °C
12:12
روز
+34 °C
18:37
شب
+28 °C
19:54
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نِوپُرت َِست -05:00
19:08:35
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...