پیش بینی آب و هوا در پورت رویال

17° 56.227 N -76° 50.449 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
19:25:54
0
85 %
4.12 m/s
NNW
1013 hPa
few clouds
20
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:47
12:13
18:38
19:55
دیروز
+33 °C
6 اوت
0.6
52 %
4.35 m/s
SE
1014 hPa
light rain
81 %
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:47
12:13
18:38
19:55
امروز
+34 °C
7 اوت
0.48
49 %
7.57 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
16 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
05:47
12:13
18:38
19:55
فردا
+34 °C
8 اوت
0.64
50 %
5.53 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
59 %
+34 °C
+27 °C
+28 °C
+25 °C
05:48
12:12
18:37
19:54
سهشنبه
+32 °C
9 اوت
5.12
61 %
4.46 m/s
SE
1015 hPa
light rain
62 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:48
12:12
18:36
19:53
چهار شنبه
+33 °C
10 اوت
0.17
52 %
5.42 m/s
SE
1014 hPa
light rain
17 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
05:48
12:12
18:36
19:52
پنج شنبه
+33 °C
11 اوت
0
47 %
5.73 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
8 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:12
18:35
19:52
جمعه
+32 °C
12 اوت
1.31
57 %
5.15 m/s
SE
1014 hPa
light rain
16 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:49
12:12
18:35
19:51
شنبه
+32 °C
13 اوت
4.94
59 %
4.48 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
14 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
05:49
12:12
18:34
19:50
یکشنبه
+33 °C
14 اوت
0.76
54 %
5.95 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:11
18:33
19:49
دوشنبه
+32 °C
15 اوت
1.3
57 %
5.51 m/s
SE
1014 hPa
light rain
60 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:50
12:11
18:33
19:49
سهشنبه
+31 °C
16 اوت
2.63
64 %
4.38 m/s
SE
1015 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:50
12:11
18:32
19:48
چهار شنبه
+34 °C
17 اوت
0
48 %
5.56 m/s
SE
1013 hPa
scattered clouds
46 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+27 °C
05:50
12:11
18:31
19:47
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
7.85
64 %
4.09 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
97 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:50
12:10
18:31
19:46
جمعه
+32 °C
19 اوت
1.05
57 %
3.71 m/s
SE
1014 hPa
light rain
96 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:30
19:45
شنبه
+31 °C
20 اوت
4.3
57 %
5.65 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
یکشنبه
+33 °C
21 اوت
0.13
49 %
6.2 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
72 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+27 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+29 °C
05:47
صبح
+25 °C
12:13
روز
+33 °C
18:38
شب
+29 °C
19:55
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 85 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پورت رویال -05:00
19:08:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...