پیش بینی آب و هوا در بَنبُري

18° 8.177 N -77° 2.329 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
18:01:56
0
73 %
0.79 m/s
E
1012 hPa
broken clouds
69
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
4.9
48 %
3.18 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
24 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:32
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
4.13
47 %
2.3 m/s
E
1014 hPa
light rain
17 %
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
6.78
59 %
2.55 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
7.12
80 %
1.34 m/s
NE
1012 hPa
light rain
69 %
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
4.08
73 %
2.6 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:29
19:44
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
5.31
63 %
2.9 m/s
SE
1013 hPa
light rain
47 %
+29 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
8.01
92 %
2.01 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
12.97
80 %
2.02 m/s
S
1013 hPa
moderate rain
75 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.19
59 %
3.1 m/s
SE
1013 hPa
light rain
97 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+32 °C
27 اوت
5.38
58 %
2.49 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
59 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
4.57
52 %
1.98 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
82 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
دوشنبه
+29 °C
29 اوت
3.4
70 %
1.99 m/s
SE
1013 hPa
light rain
82 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:38
سهشنبه
+33 °C
30 اوت
1.79
51 %
1.86 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
30 %
+33 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+34 °C
31 اوت
1.15
48 %
1.8 m/s
E
1013 hPa
light rain
73 %
+34 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+33 °C
1 سپتامبر
6.74
58 %
2.23 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
96 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
جمعه
+34 °C
2 سپتامبر
0.35
47 %
2.07 m/s
SE
1011 hPa
light rain
40 %
+34 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:54
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+29 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+29 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 73 %

سرعت باد 0.79 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 69

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
بَنبُري -05:00
18:08:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...