پیش بینی آب و هوا در بِروِكك

18° 8.406 N -76° 59.396 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
18:39:25
0
94 %
0.9 m/s
N
1014 hPa
overcast clouds
93
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:04
امروز
+30 °C
5 اکتبر
2.35
62 %
2.51 m/s
NE
1014 hPa
light rain
64 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:59
11:56
17:52
19:04
فردا
+26 °C
6 اکتبر
8.77
87 %
2.26 m/s
NNE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+23 °C
+26 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:04
جمعه
+31 °C
7 اکتبر
3.62
56 %
3.14 m/s
E
1012 hPa
light rain
91 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
05:59
11:55
17:51
19:03
شنبه
+31 °C
8 اکتبر
3.58
57 %
2.76 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
87 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
یکشنبه
+31 °C
9 اکتبر
5.93
57 %
2.48 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:00
11:54
17:49
19:01
دوشنبه
+30 °C
10 اکتبر
11.91
65 %
2.24 m/s
ESE
1015 hPa
heavy intensity rain
100 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:00
11:54
17:48
19:01
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
9.29
64 %
2.4 m/s
ESE
1015 hPa
moderate rain
89 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:00
11:54
17:48
19:00
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
4.44
63 %
2.02 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
94 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
پنج شنبه
+29 °C
13 اکتبر
2.4
67 %
2.77 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:01
11:53
17:46
18:59
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
4.44
71 %
2.3 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:01
11:53
17:45
18:58
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
3.8
66 %
2.23 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
72 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:01
11:53
17:45
18:57
یکشنبه
+31 °C
16 اکتبر
5.86
60 %
2.08 m/s
ESE
1015 hPa
moderate rain
85 %
+31 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
دوشنبه
+30 °C
17 اکتبر
4.37
62 %
1.57 m/s
E
1014 hPa
light rain
18 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:02
11:53
17:43
18:56
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
3.02
64 %
1.3 m/s
SE
1013 hPa
light rain
40 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+23 °C
06:02
11:52
17:43
18:55
چهار شنبه
+30 °C
19 اکتبر
3.34
59 %
0.97 m/s
SE
1012 hPa
light rain
7 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:03
11:52
17:42
18:55
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
1.53
63 %
0.99 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
34 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:03
11:52
17:41
18:54
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+27 °C
05:59
صبح
+23 °C
11:55
روز
+30 °C
17:51
شب
+27 °C
19:04
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 94 %

سرعت باد 0.9 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 93

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بِروِكك -05:00
18:10:25
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...