پیش بینی آب و هوا در كلَِر پَرك

18° 2 N -76° 58 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
19:22:25
0
81 %
4.63 m/s
WNW
1012 hPa
few clouds
20
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:59
11:55
17:51
19:04
دیروز
+32 °C
5 اکتبر
9.05
55 %
2.25 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
40 %
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:59
11:55
17:52
19:04
امروز
+29 °C
6 اکتبر
5.13
72 %
2.15 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:04
فردا
+32 °C
7 اکتبر
11.32
56 %
4.14 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
86 %
+32 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:51
19:03
شنبه
+31 °C
8 اکتبر
7.47
63 %
4.74 m/s
SE
1013 hPa
light rain
72 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:59
11:55
17:50
19:02
یکشنبه
+30 °C
9 اکتبر
4.12
63 %
4.46 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:00
11:54
17:49
19:01
دوشنبه
+31 °C
10 اکتبر
7.66
61 %
4.16 m/s
SE
1015 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:00
11:54
17:48
19:01
سهشنبه
+31 °C
11 اکتبر
5.16
61 %
3.93 m/s
SSE
1015 hPa
moderate rain
87 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:00
11:54
17:47
19:00
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0.26
64 %
3.86 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:00
11:54
17:47
18:59
پنج شنبه
+30 °C
13 اکتبر
1.44
67 %
3.98 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
92 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+23 °C
06:01
11:53
17:46
18:59
جمعه
+30 °C
14 اکتبر
1.25
66 %
3.8 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
79 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:45
18:58
شنبه
+31 °C
15 اکتبر
3.22
64 %
4.01 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
57 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:45
18:57
یکشنبه
+31 °C
16 اکتبر
0.87
60 %
4.17 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
59 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:01
11:53
17:44
18:57
دوشنبه
+31 °C
17 اکتبر
3.81
54 %
3.59 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
36 %
+31 °C
+24 °C
+30 °C
+24 °C
06:02
11:52
17:43
18:56
سهشنبه
+31 °C
18 اکتبر
1.01
57 %
3.98 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:02
11:52
17:43
18:55
چهار شنبه
+31 °C
19 اکتبر
7.16
59 %
2.41 m/s
S
1012 hPa
moderate rain
58 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:02
11:52
17:42
18:55
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
1.9
63 %
3.02 m/s
S
1012 hPa
light rain
96 %
+30 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:52
17:41
18:54
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+29 °C
05:59
صبح
+24 °C
11:55
روز
+32 °C
17:51
شب
+28 °C
19:04
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 4.63 m/s

جهت باد West-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كلَِر پَرك -05:00
19:10:26
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...