پیش بینی آب و هوا در كُنتِنت

18° 1.183 N -77° 9.813 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
18:18:56
0
78 %
3.6 m/s
SE
1012 hPa
broken clouds
82
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:52
12:12
18:31
19:47
امروز
+35 °C
18 اوت
4.94
46 %
6.44 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
13 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:51
12:12
18:32
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
5.92
45 %
4.45 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
11 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
05:52
12:12
18:31
19:47
شنبه
+31 °C
20 اوت
0.61
59 %
4.83 m/s
SE
1013 hPa
light rain
95 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
05:52
12:11
18:31
19:46
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
1.28
67 %
4.07 m/s
E
1011 hPa
light rain
56 %
+29 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
6.42
63 %
4.91 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+26 °C
05:52
12:11
18:29
19:44
سهشنبه
+30 °C
23 اوت
9.09
58 %
4.64 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
53 %
+30 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:52
12:10
18:29
19:43
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
8.35
88 %
3.96 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:10
18:28
19:42
پنج شنبه
+29 °C
25 اوت
11.28
71 %
3.55 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
81 %
+29 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:10
18:27
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
0.95
59 %
5.17 m/s
SE
1013 hPa
light rain
91 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:10
18:26
19:41
شنبه
+33 °C
27 اوت
5.79
53 %
4.78 m/s
SE
1013 hPa
light rain
59 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:09
18:25
19:40
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
3.79
47 %
4.16 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
80 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
0.97
51 %
4.36 m/s
SE
1013 hPa
light rain
88 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:54
12:09
18:24
19:38
سهشنبه
+33 °C
30 اوت
1.01
49 %
4.18 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
29 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+34 °C
31 اوت
0.99
47 %
4.48 m/s
SE
1013 hPa
light rain
96 %
+34 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:54
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
1.7
58 %
4.66 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:22
19:35
جمعه
+34 °C
2 سپتامبر
0.2
46 %
4.95 m/s
SE
1011 hPa
light rain
49 %
+34 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:21
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+30 °C
05:52
صبح
+24 °C
12:12
روز
+35 °C
18:31
شب
+30 °C
19:47
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 3.6 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 82

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
كُنتِنت -05:00
18:08:57
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...