پیش بینی آب و هوا در كرَولِ

18° 1 N -77° 10 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
19:34:10
0
89 %
1.66 m/s
NNE
1014 hPa
overcast clouds
100
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
دیروز
+32 °C
5 اکتبر
6.53
56 %
3.46 m/s
NE
1014 hPa
moderate rain
37 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:00
11:56
17:53
19:05
امروز
+27 °C
6 اکتبر
4.45
81 %
2.97 m/s
E
1014 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
فردا
+31 °C
7 اکتبر
15.55
60 %
5.53 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
90 %
+31 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:00
11:56
17:51
19:04
شنبه
+29 °C
8 اکتبر
11.4
70 %
5.19 m/s
SE
1013 hPa
light rain
79 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:51
19:03
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
6.12
70 %
5.08 m/s
SE
1014 hPa
light rain
99 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
10.26
68 %
4.9 m/s
SE
1016 hPa
moderate rain
93 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:01
11:55
17:49
19:01
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
2.24
68 %
4.53 m/s
SE
1015 hPa
light rain
85 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:01
11:55
17:48
19:01
چهار شنبه
+29 °C
12 اکتبر
0.25
69 %
3.92 m/s
SE
1013 hPa
light rain
99 %
+29 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:01
11:54
17:48
19:00
پنج شنبه
+28 °C
13 اکتبر
2.93
76 %
3.86 m/s
SE
1013 hPa
light rain
94 %
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:47
18:59
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
2.14
76 %
3.74 m/s
SE
1013 hPa
light rain
94 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:02
11:54
17:46
18:59
شنبه
+29 °C
15 اکتبر
1.72
70 %
3.95 m/s
SE
1013 hPa
light rain
66 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:02
11:54
17:45
18:58
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
0.59
66 %
3.93 m/s
SE
1014 hPa
light rain
41 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:02
11:53
17:45
18:57
دوشنبه
+30 °C
17 اکتبر
2.12
58 %
3.25 m/s
SE
1013 hPa
light rain
18 %
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:44
18:57
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
0.96
62 %
3.74 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+31 °C
19 اکتبر
7.41
61 %
2.92 m/s
SSE
1012 hPa
moderate rain
80 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:43
18:56
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
2.52
67 %
2.85 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+30 °C
06:00
صبح
+23 °C
11:56
روز
+32 °C
17:52
شب
+28 °C
19:04
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 1.66 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 100

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كرَولِ -05:00
19:10:11
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...