كرَولِ (جامائیکا) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كرَولِ

18° 1 N -77° 10 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
16:03:49
0
67 %
4.03 m/s
SE
1012 hPa
overcast clouds
100
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:58
12:00
18:01
19:14
امروز
+31 °C
24 سپتامبر
1
64 %
5.28 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:58
12:00
18:02
19:14
فردا
+35 °C
25 سپتامبر
4.46
44 %
4.83 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
62 %
+35 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:58
12:00
18:01
19:14
سهشنبه
+33 °C
26 سپتامبر
2.52
53 %
2.82 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:58
11:59
18:00
19:13
چهار شنبه
+32 °C
27 سپتامبر
1.34
53 %
4.07 m/s
SE
1012 hPa
light rain
73 %
+32 °C
+26 °C
+31 °C
+24 °C
05:58
11:59
18:00
19:12
پنج شنبه
+32 °C
28 سپتامبر
1.26
53 %
5.36 m/s
SE
1012 hPa
light rain
2 %
+32 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:58
11:58
17:59
19:11
جمعه
+32 °C
29 سپتامبر
1.29
57 %
5.53 m/s
SE
1013 hPa
light rain
19 %
+32 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:58
11:58
17:58
19:10
شنبه
+32 °C
30 سپتامبر
4.85
58 %
3.44 m/s
SE
1012 hPa
light rain
63 %
+32 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:59
11:58
17:57
19:09
یکشنبه
+32 °C
1 اکتبر
18.73
57 %
4.21 m/s
SSW
1011 hPa
moderate rain
20 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:59
11:58
17:56
19:08
دوشنبه
+30 °C
2 اکتبر
4.32
66 %
3.87 m/s
S
1012 hPa
light rain
0 %
+30 °C
+25 °C
+31 °C
+24 °C
05:59
11:57
17:56
19:08
سهشنبه
+31 °C
3 اکتبر
0
59 %
3.9 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
5 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+24 °C
05:59
11:57
17:55
19:07
چهار شنبه
+31 °C
4 اکتبر
0.73
60 %
4.69 m/s
SE
1014 hPa
light rain
6 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:59
11:57
17:54
19:06
پنج شنبه
+32 °C
5 اکتبر
0.15
56 %
5.46 m/s
SE
1015 hPa
light rain
6 %
+32 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:59
11:56
17:53
19:05
جمعه
+33 °C
6 اکتبر
0.72
51 %
4.17 m/s
SE
1015 hPa
light rain
3 %
+33 °C
+26 °C
+31 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:05
شنبه
+32 °C
7 اکتبر
2.58
54 %
2.8 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:00
11:56
17:52
19:04
یکشنبه
+32 °C
8 اکتبر
6.35
55 %
4.63 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
45 %
+32 °C
+25 °C
+31 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:51
19:03
دوشنبه
+30 °C
9 اکتبر
9.88
69 %
3.65 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
90 %
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+29 °C
05:58
صبح
+25 °C
12:00
روز
+31 °C
18:01
شب
+28 °C
19:14
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 67 %

سرعت باد 4.03 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 100

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كرَولِ -05:00
16:09:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...