پیش بینی آب و هوا در كرِسسِنت

18° 2.889 N -76° 58.829 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
18:30:34
0
81 %
0.5 m/s
SE
1013 hPa
broken clouds
59
+33 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+33 °C
18 اوت
5.82
48 %
4.06 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
18 %
+33 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:47
فردا
+33 °C
19 اوت
3.95
45 %
3.39 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
15 %
+33 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+30 °C
20 اوت
3.67
58 %
3.33 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
98 %
+30 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
6.17
85 %
1.49 m/s
ENE
1012 hPa
moderate rain
69 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+27 °C
22 اوت
3.93
73 %
3.29 m/s
SE
1011 hPa
light rain
99 %
+27 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
05:51
12:10
18:29
19:43
سهشنبه
+27 °C
23 اوت
6.18
63 %
3.09 m/s
SE
1013 hPa
light rain
50 %
+27 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+24 °C
24 اوت
8.83
90 %
2.49 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:09
18:27
19:42
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
14.71
81 %
2.38 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
76 %
+27 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+30 °C
26 اوت
3.05
62 %
3.98 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+30 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+30 °C
27 اوت
5.13
64 %
3.44 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
58 %
+30 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
4.08
50 %
2.5 m/s
SSE
1012 hPa
moderate rain
83 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+29 °C
29 اوت
2.5
61 %
3.15 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
86 %
+29 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
0.84
51 %
2.86 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
29 %
+32 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
چهار شنبه
+32 °C
31 اوت
1.74
49 %
2.96 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
84 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:22
19:35
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
5.06
62 %
3.21 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
98 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
0.13
48 %
3.41 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
45 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+27 °C
05:51
صبح
+23 °C
12:11
روز
+33 °C
18:31
شب
+27 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 0.5 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 59

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
كرِسسِنت -05:00
18:08:53
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...