پیش بینی آب و هوا در سيپرِسس هَلل

18° 3.287 N -76° 52.711 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
19:28:21
0
84 %
9.26 m/s
ESE
1012 hPa
few clouds
20
+30 °C
+22 °C
+25 °C
+21 °C
05:50
12:10
18:30
19:46
دیروز
+30 °C
18 اوت
4.98
54 %
3.17 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
22 %
+30 °C
+22 °C
+25 °C
+21 °C
05:50
12:11
18:31
19:46
امروز
+30 °C
19 اوت
4.67
52 %
2.34 m/s
SE
1014 hPa
light rain
18 %
+30 °C
+21 °C
+25 °C
+21 °C
05:50
12:10
18:30
19:46
فردا
+28 °C
20 اوت
5.64
58 %
2.54 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+24 °C
21 اوت
9.94
83 %
0.9 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
75 %
+24 °C
+21 °C
+21 °C
+22 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
4.48
80 %
2.54 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+24 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
سهشنبه
+23 °C
23 اوت
12.62
76 %
2.52 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
63 %
+23 °C
+20 °C
+20 °C
+21 °C
05:51
12:09
18:27
19:42
چهار شنبه
+22 °C
24 اوت
20.18
91 %
2.25 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+20 °C
+20 °C
+20 °C
05:51
12:09
18:27
19:41
پنج شنبه
+26 °C
25 اوت
12.27
75 %
2.13 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
85 %
+26 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
جمعه
+28 °C
26 اوت
2.34
60 %
3.41 m/s
SE
1013 hPa
light rain
97 %
+28 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:52
12:08
18:25
19:39
شنبه
+27 °C
27 اوت
6.1
70 %
2.59 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
53 %
+27 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:08
18:24
19:39
یکشنبه
+29 °C
28 اوت
5.17
55 %
1.69 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
83 %
+29 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+26 °C
29 اوت
3.21
66 %
2.21 m/s
SE
1013 hPa
light rain
82 %
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:52
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+29 °C
30 اوت
2.64
57 %
2.14 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
33 %
+29 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:53
12:07
18:22
19:36
چهار شنبه
+29 °C
31 اوت
2.84
56 %
2.17 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
81 %
+29 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
پنج شنبه
+28 °C
1 سپتامبر
4.84
65 %
2.67 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
98 %
+28 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
جمعه
+30 °C
2 سپتامبر
0.26
52 %
2.77 m/s
SE
1012 hPa
light rain
57 %
+30 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:53
12:06
18:20
19:33
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+25 °C
05:50
صبح
+21 °C
12:10
روز
+30 °C
18:30
شب
+25 °C
19:46
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 9.26 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
سيپرِسس هَلل -05:00
19:08:21
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...