پیش بینی آب و هوا در دُڤِر

18° 0.555 N -77° 4.347 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
18:39:59
0
88 %
1.46 m/s
ENE
1013 hPa
overcast clouds
96
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:59
11:56
17:52
19:04
امروز
+32 °C
5 اکتبر
8.1
58 %
2.38 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
36 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:59
11:56
17:53
19:05
فردا
+28 °C
6 اکتبر
3.91
76 %
2.62 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:59
11:56
17:52
19:04
جمعه
+31 °C
7 اکتبر
13.91
61 %
5.59 m/s
ESE
1012 hPa
moderate rain
85 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:51
19:03
شنبه
+30 °C
8 اکتبر
10.66
69 %
5.39 m/s
SE
1013 hPa
light rain
82 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:50
19:02
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
5.23
69 %
5.22 m/s
SE
1014 hPa
light rain
99 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:55
17:49
19:02
دوشنبه
+30 °C
10 اکتبر
10.3
66 %
5.06 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
96 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:00
11:54
17:49
19:01
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
4.12
66 %
4.48 m/s
SE
1015 hPa
light rain
88 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:48
19:00
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0.25
68 %
3.9 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:47
19:00
پنج شنبه
+29 °C
13 اکتبر
2.9
73 %
4 m/s
SE
1012 hPa
light rain
95 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:01
11:54
17:46
18:59
جمعه
+29 °C
14 اکتبر
2.3
72 %
3.77 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
86 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:01
11:54
17:46
18:58
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
2.37
69 %
4.06 m/s
SE
1013 hPa
light rain
59 %
+30 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:02
11:53
17:45
18:58
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
1.1
65 %
4.19 m/s
SE
1013 hPa
light rain
51 %
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+25 °C
06:02
11:53
17:44
18:57
دوشنبه
+30 °C
17 اکتبر
3.56
59 %
3.38 m/s
SE
1013 hPa
light rain
32 %
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:02
11:53
17:44
18:56
سهشنبه
+31 °C
18 اکتبر
1.38
62 %
3.97 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:02
11:53
17:43
18:56
چهار شنبه
+31 °C
19 اکتبر
6.82
62 %
2.8 m/s
SSE
1012 hPa
moderate rain
72 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:03
11:53
17:42
18:55
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
1.74
66 %
2.94 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:03
11:52
17:42
18:55
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+30 °C
05:59
صبح
+24 °C
11:56
روز
+32 °C
17:52
شب
+29 °C
19:04
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 1.46 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 96

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دُڤِر -05:00
18:10:00
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...