پیش بینی آب و هوا در ِدوَرد پِِسِ

18° 7.307 N -76° 55.458 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
18:02:33
0
84 %
1.85 m/s
E
1012 hPa
scattered clouds
50
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+32 °C
18 اوت
4.24
53 %
3.03 m/s
E
1013 hPa
light rain
23 %
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
05:50
12:11
18:31
19:47
فردا
+32 °C
19 اوت
4.15
52 %
2.05 m/s
E
1014 hPa
light rain
16 %
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+30 °C
20 اوت
7.63
60 %
2.12 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+30 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
10.4
78 %
1.14 m/s
NNE
1012 hPa
moderate rain
76 %
+26 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+26 °C
22 اوت
5.08
79 %
2.18 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+26 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
11.68
74 %
2.29 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
56 %
+26 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
05:51
12:10
18:28
19:42
چهار شنبه
+24 °C
24 اوت
18.83
91 %
1.74 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:09
18:27
19:42
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
11.74
77 %
1.74 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
82 %
+27 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+30 °C
26 اوت
2.54
60 %
2.94 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
98 %
+30 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:25
19:40
شنبه
+29 °C
27 اوت
5.6
66 %
2.29 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
52 %
+29 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:08
18:25
19:39
یکشنبه
+30 °C
28 اوت
5.15
57 %
1.62 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
84 %
+30 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+27 °C
29 اوت
3.78
71 %
1.49 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
83 %
+27 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+31 °C
30 اوت
3.28
57 %
1.54 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
33 %
+31 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:53
12:07
18:22
19:36
چهار شنبه
+31 °C
31 اوت
2.31
55 %
1.68 m/s
E
1013 hPa
light rain
69 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
پنج شنبه
+30 °C
1 سپتامبر
6.35
63 %
2.19 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
98 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+32 °C
2 سپتامبر
0.36
53 %
2.17 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
53 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:06
18:20
19:33
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+27 °C
05:51
صبح
+23 °C
12:11
روز
+32 °C
18:31
شب
+27 °C
19:46
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 1.85 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 50

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
ِدوَرد پِِسِ -05:00
18:08:17
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...