پیش بینی آب و هوا در ِللِس كَيمَنَس

18° 1.276 N -76° 54.566 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
18:33:26
0
80 %
10.8 m/s
ESE
1012 hPa
few clouds
20
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
6.12
52 %
4.65 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
18 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
05:50
12:11
18:31
19:46
فردا
+34 °C
19 اوت
4.66
49 %
4.07 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
17 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:46
شنبه
+32 °C
20 اوت
2.54
57 %
3.55 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
98 %
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
7.79
89 %
1.46 m/s
N
1012 hPa
moderate rain
73 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
3.76
78 %
3.34 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
سهشنبه
+27 °C
23 اوت
10.96
72 %
3.32 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
63 %
+27 °C
+23 °C
+24 °C
+25 °C
05:51
12:09
18:28
19:42
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
16.66
90 %
3.01 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
پنج شنبه
+29 °C
25 اوت
14.3
77 %
2.65 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
84 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
جمعه
+32 °C
26 اوت
2.38
62 %
4.39 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
96 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:09
18:25
19:40
شنبه
+30 °C
27 اوت
6.07
72 %
3.92 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
56 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:08
18:24
19:39
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
4.6
52 %
3.44 m/s
S
1012 hPa
light rain
83 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+31 °C
29 اوت
2.3
59 %
3.58 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
84 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
1.13
55 %
3.44 m/s
S
1013 hPa
light rain
31 %
+32 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:22
19:36
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
2.64
54 %
3.92 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
94 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
3.27
66 %
3.78 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
99 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
جمعه
+34 °C
2 سپتامبر
0
50 %
4.4 m/s
SSE
1011 hPa
broken clouds
56 %
+34 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:06
18:20
19:33
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+29 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:10
روز
+34 °C
18:30
شب
+29 °C
19:46
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 80 %

سرعت باد 10.8 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 20

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
ِللِس كَيمَنَس -05:00
18:08:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...