پیش بینی آب و هوا در گرِِنكَستلِ

18° 18.6 N -76° 48 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
17:58:48
0
82 %
4.02 m/s
E
1010 hPa
scattered clouds
29
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:30
19:46
امروز
+33 °C
18 اوت
2.3
59 %
5.27 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
22 %
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:31
19:46
فردا
+32 °C
19 اوت
2.7
61 %
3.7 m/s
NE
1015 hPa
light rain
9 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:50
12:10
18:30
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
9.39
66 %
3.74 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
13.75
73 %
2.42 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
85 %
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:50
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
6.42
80 %
2.73 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
05:51
12:09
18:28
19:43
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
19.97
86 %
3.11 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
56 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:51
12:09
18:27
19:42
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
30.58
86 %
1.92 m/s
S
1014 hPa
heavy intensity rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
05:51
12:09
18:27
19:41
پنج شنبه
+30 °C
25 اوت
10.37
75 %
3.39 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
87 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:51
12:08
18:26
19:40
جمعه
+31 °C
26 اوت
1.65
65 %
5.03 m/s
E
1013 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:51
12:08
18:25
19:40
شنبه
+30 °C
27 اوت
4.46
73 %
3.65 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
37 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:52
12:08
18:24
19:39
یکشنبه
+30 °C
28 اوت
5.84
67 %
3.64 m/s
NE
1013 hPa
light rain
86 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:52
12:08
18:23
19:38
دوشنبه
+29 °C
29 اوت
4.87
69 %
2.01 m/s
E
1013 hPa
light rain
92 %
+29 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:52
12:07
18:23
19:37
سهشنبه
+30 °C
30 اوت
5.88
68 %
3.21 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
35 %
+30 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:07
18:22
19:36
چهار شنبه
+31 °C
31 اوت
2.93
62 %
2.85 m/s
NE
1014 hPa
light rain
49 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:52
12:07
18:21
19:35
پنج شنبه
+30 °C
1 سپتامبر
6.3
75 %
3.58 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
98 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:52
12:06
18:20
19:34
جمعه
+31 °C
2 سپتامبر
0.6
64 %
3.42 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
65 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:06
18:19
19:33
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+29 °C
05:50
صبح
+26 °C
12:10
روز
+33 °C
18:30
شب
+29 °C
19:46
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 82 %

سرعت باد 4.02 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 29

فشار 1010 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
گرِِنكَستلِ -05:00
17:08:48
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...