پیش بینی آب و هوا در گرِِنوِكه

18° 6.637 N -77° 1.189 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
17:46:07
0
72 %
0.95 m/s
ESE
1012 hPa
broken clouds
66
+34 °C
+24 °C
+30 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
5.44
48 %
3.51 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
20 %
+34 °C
+24 °C
+30 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:32
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
3.87
46 %
2.75 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
15 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
5.33
59 %
2.88 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
6.86
83 %
1.21 m/s
ENE
1012 hPa
moderate rain
70 %
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:29
19:45
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
4.18
74 %
2.88 m/s
SE
1011 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:29
19:44
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
5.79
63 %
2.76 m/s
SE
1013 hPa
light rain
49 %
+29 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
8.66
91 %
2.16 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
14.3
81 %
2.16 m/s
S
1013 hPa
moderate rain
75 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.21
61 %
3.49 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
5.15
62 %
2.89 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
59 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
4.32
51 %
1.84 m/s
SE
1012 hPa
moderate rain
83 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+30 °C
29 اوت
2.9
66 %
2.5 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
84 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+33 °C
30 اوت
1.18
51 %
2.31 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
29 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+34 °C
31 اوت
1.61
49 %
2.23 m/s
SE
1013 hPa
light rain
78 %
+34 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
6.07
60 %
2.64 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
97 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
جمعه
+34 °C
2 سپتامبر
0.17
48 %
2.65 m/s
SE
1011 hPa
light rain
43 %
+34 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:54
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+30 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+30 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 0.95 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 66

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
گرِِنوِكه -05:00
17:08:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...