پیش بینی آب و هوا در گُيس هِلل

18° 14.992 N -76° 59.507 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
19:25:31
0
79 %
3.31 m/s
E
1013 hPa
broken clouds
71
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
دیروز
+32 °C
18 اوت
3.31
56 %
4.43 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
34 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:50
12:11
18:32
19:47
امروز
+31 °C
19 اوت
2.87
55 %
3.23 m/s
NE
1015 hPa
light rain
16 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
فردا
+30 °C
20 اوت
10.21
64 %
3.25 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
7.83
75 %
2.95 m/s
NE
1012 hPa
light rain
69 %
+27 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
6.31
75 %
3.39 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
95 %
+28 °C
+24 °C
+23 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
5.05
64 %
3.84 m/s
SE
1013 hPa
light rain
42 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
8.98
89 %
2.76 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
10.98
78 %
2.46 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
67 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:41
جمعه
+30 °C
26 اوت
2.72
61 %
4.29 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
98 %
+30 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
4.34
57 %
3.53 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
59 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+30 °C
28 اوت
4.45
61 %
3.8 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
81 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+26 °C
29 اوت
4.61
81 %
2.4 m/s
E
1013 hPa
light rain
78 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+31 °C
30 اوت
2.87
57 %
1.69 m/s
NE
1012 hPa
light rain
29 %
+31 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+31 °C
31 اوت
0.74
57 %
2.34 m/s
NNE
1013 hPa
light rain
47 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:22
19:36
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
7.85
60 %
2.21 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
89 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:35
جمعه
+32 °C
2 سپتامبر
0.71
57 %
2.71 m/s
E
1012 hPa
light rain
39 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+26 °C
05:51
صبح
+25 °C
12:11
روز
+32 °C
18:31
شب
+27 °C
19:46
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 79 %

سرعت باد 3.31 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 71

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
گُيس هِلل -05:00
19:08:32
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...