پیش بینی آب و هوا در هَرِوُُد

18° 11.072 N -76° 56.543 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
19:11:34
0
82 %
0.54 m/s
ENE
1013 hPa
broken clouds
52
+34 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
دیروز
+34 °C
18 اوت
4.43
50 %
2.93 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
24 %
+34 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:50
12:11
18:31
19:47
امروز
+33 °C
19 اوت
3.84
48 %
2.18 m/s
E
1014 hPa
light rain
16 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
فردا
+31 °C
20 اوت
8.24
60 %
2.08 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
8.67
78 %
1.43 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
72 %
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
4.92
77 %
2.16 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:43
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
7.19
66 %
2.68 m/s
SE
1013 hPa
light rain
49 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:51
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
11.58
92 %
1.72 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
12.56
79 %
1.65 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
76 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.12
59 %
2.64 m/s
SE
1013 hPa
light rain
98 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:25
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
5.27
59 %
2.3 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
57 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:08
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
4.6
55 %
1.93 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
83 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+28 °C
29 اوت
3.75
74 %
1.49 m/s
SE
1013 hPa
light rain
82 %
+28 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+33 °C
30 اوت
2.46
52 %
1.42 m/s
SE
1012 hPa
light rain
31 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
1.24
51 %
1.63 m/s
E
1013 hPa
light rain
67 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:22
19:35
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
7.46
59 %
1.9 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
96 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
0.38
49 %
1.94 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
43 %
+33 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+27 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+28 °C
19:46
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 82 %

سرعت باد 0.54 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 52

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
هَرِوُُد -05:00
19:08:35
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...