پیش بینی آب و هوا در هُگ هُلِ

18° 1 N -76° 59 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
17:47:35
0
76 %
10.8 m/s
SE
1011 hPa
few clouds
20
+34 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
6.26
51 %
5.02 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
15 %
+34 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
4.12
48 %
4.5 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
14 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
1.63
57 %
3.83 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
98 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:30
19:45
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
6.53
89 %
1.71 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
71 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
3.88
75 %
3.74 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:52
12:10
18:29
19:43
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
9.7
69 %
3.6 m/s
SE
1013 hPa
light rain
60 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
13.56
89 %
3.17 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
15.65
80 %
2.73 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
80 %
+28 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
2.63
63 %
4.65 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
96 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+30 °C
27 اوت
5.85
71 %
4.26 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
57 %
+30 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
4.13
51 %
3.69 m/s
S
1012 hPa
moderate rain
83 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
2.1
57 %
3.91 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
86 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
0.64
54 %
3.62 m/s
S
1012 hPa
light rain
29 %
+32 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
2.13
52 %
4.12 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
95 %
+33 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:22
19:35
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
3.35
66 %
4.02 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+34 °C
2 سپتامبر
0
50 %
4.62 m/s
SSE
1011 hPa
broken clouds
54 %
+34 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+30 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+30 °C
19:46
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 10.8 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 20

فشار 1011 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
هُگ هُلِ -05:00
17:08:14
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...