پیش بینی آب و هوا در لُگِنس پِن

17° 56 N -77° 8 W
آب و هوا در حال حاضر
+31 °C
17:31:16
0
75 %
3.92 m/s
ESE
1012 hPa
broken clouds
61
+34 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:52
12:11
18:31
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
4.92
51 %
6.13 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
11 %
+34 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:51
12:12
18:32
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
4.77
50 %
4.91 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
9 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
05:52
12:11
18:31
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
0.58
60 %
4.54 m/s
SE
1013 hPa
light rain
94 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:52
12:11
18:30
19:46
یکشنبه
+28 °C
21 اوت
2.58
76 %
3.25 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
60 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
6.25
68 %
4.97 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
97 %
+29 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
05:52
12:11
18:29
19:44
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
11.83
64 %
4.56 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
60 %
+29 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
10.72
87 %
4.22 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:10
18:28
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
16.36
77 %
3.48 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
77 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:10
18:27
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
1.48
64 %
5.27 m/s
SE
1013 hPa
light rain
93 %
+31 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:10
18:26
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
4.51
63 %
4.73 m/s
SE
1013 hPa
light rain
64 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+33 °C
28 اوت
3.89
52 %
4.03 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
80 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
1.66
55 %
4.14 m/s
SE
1013 hPa
light rain
85 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
0.49
55 %
3.87 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
27 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
1.68
52 %
4.26 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
2.44
64 %
4.44 m/s
SE
1013 hPa
light rain
99 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:08
18:21
19:35
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
0
51 %
4.9 m/s
SE
1011 hPa
broken clouds
53 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:21
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+31 °C
05:52
صبح
+25 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+31 °C
19:46
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 3.92 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 61

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
لُگِنس پِن -05:00
17:08:17
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...