پیش بینی آب و هوا در مَستِرس

18° 1 N -77° 9 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
18:09:41
0
76 %
1.49 m/s
SE
1012 hPa
broken clouds
78
+31 °C
+21 °C
+25 °C
+21 °C
05:52
12:11
18:31
19:47
امروز
+31 °C
18 اوت
5.26
47 %
4.05 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
23 %
+31 °C
+21 °C
+25 °C
+21 °C
05:51
12:12
18:32
19:47
فردا
+31 °C
19 اوت
4.84
48 %
2.86 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
17 %
+31 °C
+21 °C
+25 °C
+20 °C
05:52
12:11
18:31
19:47
شنبه
+27 °C
20 اوت
4.4
59 %
3.3 m/s
SE
1013 hPa
light rain
98 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:52
12:11
18:31
19:46
یکشنبه
+24 °C
21 اوت
5.47
79 %
2 m/s
E
1012 hPa
light rain
66 %
+24 °C
+21 °C
+21 °C
+22 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+26 °C
22 اوت
3.93
69 %
3.3 m/s
SE
1012 hPa
light rain
98 %
+26 °C
+20 °C
+21 °C
+21 °C
05:52
12:11
18:29
19:44
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
5.65
62 %
3.3 m/s
SE
1013 hPa
light rain
49 %
+26 °C
+20 °C
+20 °C
+21 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+22 °C
24 اوت
7.65
91 %
2.62 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+20 °C
+20 °C
+20 °C
05:53
12:10
18:28
19:42
پنج شنبه
+25 °C
25 اوت
11.76
78 %
2.43 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
78 %
+25 °C
+20 °C
+21 °C
+21 °C
05:53
12:10
18:27
19:41
جمعه
+28 °C
26 اوت
2.66
59 %
3.86 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
96 %
+28 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:53
12:10
18:26
19:41
شنبه
+29 °C
27 اوت
5.85
57 %
3.17 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
58 %
+29 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:53
12:09
18:25
19:40
یکشنبه
+30 °C
28 اوت
4.14
49 %
2.4 m/s
SE
1012 hPa
light rain
82 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
دوشنبه
+27 °C
29 اوت
2.54
62 %
2.93 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
85 %
+27 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
سهشنبه
+30 °C
30 اوت
1.48
51 %
2.66 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
30 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:54
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+30 °C
31 اوت
1.43
47 %
2.79 m/s
SE
1013 hPa
light rain
82 %
+30 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:54
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+29 °C
1 سپتامبر
4.92
58 %
3.1 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
97 %
+29 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:54
12:08
18:21
19:35
جمعه
+31 °C
2 سپتامبر
0.65
47 %
3.11 m/s
SE
1011 hPa
light rain
43 %
+31 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:54
12:07
18:21
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+25 °C
05:52
صبح
+21 °C
12:11
روز
+31 °C
18:31
شب
+25 °C
19:47
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 1.49 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 78

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
مَستِرس -05:00
18:08:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...