پیش بینی آب و هوا در مِندِس

17° 55 N -77° 6 W
آب و هوا در حال حاضر
+31 °C
17:40:08
0
75 %
4.48 m/s
ESE
1012 hPa
broken clouds
53
+33 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+33 °C
18 اوت
4.46
54 %
6.29 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
9 %
+33 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:32
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
4.65
52 %
5.12 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
8 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+25 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
0.58
61 %
4.61 m/s
SE
1013 hPa
light rain
93 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+25 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
یکشنبه
+28 °C
21 اوت
2.5
76 %
3.32 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
60 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
6.82
69 %
5.2 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
97 %
+29 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:10
18:29
19:44
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
13.58
66 %
4.79 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
63 %
+29 °C
+24 °C
+24 °C
+26 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
11.78
86 %
4.56 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:52
12:10
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
18.12
77 %
3.78 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
75 %
+28 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:10
18:27
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
1.4
65 %
5.46 m/s
SE
1013 hPa
light rain
92 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:09
18:26
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
4.09
65 %
4.76 m/s
SE
1013 hPa
light rain
68 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
3.92
54 %
4.02 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
80 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
دوشنبه
+32 °C
29 اوت
1.94
56 %
4.07 m/s
SE
1013 hPa
light rain
84 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:53
12:08
18:24
19:38
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
0.3
57 %
3.78 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
26 %
+32 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
1.8
55 %
4.19 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+33 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
2.48
66 %
4.45 m/s
SE
1013 hPa
light rain
99 %
+31 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:08
18:21
19:35
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
0
53 %
4.93 m/s
SE
1011 hPa
broken clouds
56 %
+33 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+31 °C
05:51
صبح
+25 °C
12:11
روز
+33 °C
18:31
شب
+31 °C
19:46
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 4.48 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 53

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
مِندِس -05:00
17:08:08
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...