پیش بینی آب و هوا در نِو هَلل

18° 8 N -76° 58 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
18:28:09
0
71 %
1.06 m/s
E
1012 hPa
broken clouds
61
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
امروز
+34 °C
18 اوت
4.84
50 %
3.09 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
22 %
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:50
12:11
18:31
19:47
فردا
+34 °C
19 اوت
3.9
48 %
2.24 m/s
E
1014 hPa
light rain
16 %
+34 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
05:51
12:11
18:31
19:46
شنبه
+31 °C
20 اوت
6.9
59 %
2.38 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
99 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:30
19:45
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
8.2
80 %
1.23 m/s
NE
1012 hPa
moderate rain
72 %
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:44
دوشنبه
+28 °C
22 اوت
4.63
76 %
2.45 m/s
SE
1012 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:51
12:10
18:29
19:43
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
7.34
66 %
2.61 m/s
SE
1013 hPa
light rain
50 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
11.55
92 %
1.9 m/s
SSE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:09
18:27
19:42
پنج شنبه
+28 °C
25 اوت
13.25
80 %
1.86 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
76 %
+28 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:41
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.06
60 %
3 m/s
SE
1013 hPa
light rain
98 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:26
19:40
شنبه
+31 °C
27 اوت
5.3
61 %
2.45 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
57 %
+31 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:09
18:25
19:39
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
4.75
54 %
1.8 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
83 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:52
12:08
18:24
19:38
دوشنبه
+29 °C
29 اوت
3.4
71 %
1.84 m/s
SE
1013 hPa
light rain
83 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:23
19:37
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
2.06
52 %
1.76 m/s
SE
1012 hPa
light rain
30 %
+32 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:08
18:22
19:36
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
1.34
51 %
1.75 m/s
E
1013 hPa
light rain
72 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:53
12:07
18:22
19:35
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
6.68
60 %
2.19 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
97 %
+32 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
0.31
49 %
2.15 m/s
SE
1011 hPa
light rain
45 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:53
12:07
18:20
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+28 °C
05:51
صبح
+24 °C
12:11
روز
+34 °C
18:31
شب
+28 °C
19:46
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 71 %

سرعت باد 1.06 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 61

فشار 1012 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
نِو هَلل -05:00
18:08:09
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...