پیش بینی آب و هوا در نِو يُرك

18° 7 N -77° 8 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
18:23:28
0
78 %
1.23 m/s
ESE
1013 hPa
broken clouds
83
+33 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
05:51
12:11
18:31
19:47
امروز
+33 °C
18 اوت
5.35
48 %
3.61 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
28 %
+33 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
05:51
12:12
18:32
19:48
فردا
+32 °C
19 اوت
5.44
50 %
2.42 m/s
E
1014 hPa
light rain
20 %
+32 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
05:51
12:11
18:31
19:47
شنبه
+29 °C
20 اوت
5.78
60 %
3 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
98 %
+29 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
05:52
12:11
18:31
19:46
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
5.79
77 %
2 m/s
E
1012 hPa
light rain
65 %
+26 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
05:52
12:11
18:30
19:45
دوشنبه
+27 °C
22 اوت
3.97
68 %
3.04 m/s
SE
1012 hPa
light rain
96 %
+27 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
05:52
12:11
18:29
19:44
سهشنبه
+27 °C
23 اوت
5.22
63 %
3.38 m/s
SE
1013 hPa
light rain
47 %
+27 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:10
18:28
19:43
چهار شنبه
+23 °C
24 اوت
6.97
92 %
2.48 m/s
SE
1014 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:52
12:10
18:28
19:42
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
10.4
78 %
2.31 m/s
SSE
1013 hPa
moderate rain
79 %
+27 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:53
12:10
18:27
19:41
جمعه
+30 °C
26 اوت
2.74
58 %
3.49 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
96 %
+30 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:53
12:10
18:26
19:41
شنبه
+31 °C
27 اوت
6.21
53 %
2.64 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
58 %
+31 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:53
12:09
18:25
19:40
یکشنبه
+31 °C
28 اوت
4.44
50 %
2.2 m/s
E
1013 hPa
light rain
81 %
+31 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:53
12:09
18:25
19:39
دوشنبه
+28 °C
29 اوت
3.2
65 %
2.46 m/s
SE
1013 hPa
light rain
83 %
+28 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:53
12:09
18:24
19:38
سهشنبه
+31 °C
30 اوت
2.23
52 %
2.17 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
30 %
+31 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:54
12:08
18:23
19:37
چهار شنبه
+32 °C
31 اوت
1.76
47 %
2.33 m/s
SE
1013 hPa
light rain
76 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:54
12:08
18:22
19:36
پنج شنبه
+31 °C
1 سپتامبر
5.49
56 %
2.68 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
96 %
+31 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:54
12:08
18:21
19:35
جمعه
+33 °C
2 سپتامبر
1.17
46 %
2.51 m/s
SE
1011 hPa
light rain
40 %
+33 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:54
12:07
18:21
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+26 °C
05:51
صبح
+22 °C
12:11
روز
+33 °C
18:31
شب
+26 °C
19:47
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 1.23 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 83

فشار 1013 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
نِو يُرك -05:00
18:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...